.

WENTYLACJA - SZAFY ZEWNĘTRZNE

Wentylacja z wymuszonym wewnętrznym i swobodnym zewnętrznym obiegiem powietrza

W celu skrócenia okresu odprowadzenia ciepła emitowanego przez zainstalowane w szafie urządzenia systemowe, montowane są wewnątrz szafy panele wentylacyjne. Powodują one przyspieszony ruch powietrza w szafie i wewnątrz obudowy szafy. W przypadku zbyt niskich temperatur stosowany jest system ogrzewaczy połączonych z termostatami. Rozwiązania te pozwalają na bezawaryjną pracę systemów dostępowych.

BUDOWA 1. Panel wentylacyjny, 2. Termostaty, 3. Ogrzewacze 400 W z wentylatorem 220 V 50/60 Hz

Wentylacja z wymuszonym wewnętrznym i zewnętrznym obiegiem powietrza

W celu skrócenia okresu odprowadzenia ciepła emitowanego przez zainstalowane w szafie urządzenia systemowe, montowane są wewnątrz szafy panele wentylacyjne. Powodują one przyspieszony ruch powietrza w szafie i wewnątrz obudowy szafy. W przypadku zbyt niskich temperatur stosowany jest system ogrzewaczy połączonych z termostatami. Rozwiązania te pozwalają na bezawaryjną pracę systemów dostępowych.

BUDOWA 1. Panel wentylacyjny, 2. wentylatory dachowe, 3. Termostaty, 4. Ogrzewacze 400 W z wentylatorem 220 V 50/60 Hz

Wentylacja oparta na zastosowaniu wymiennika ciepła oraz przewietrzaniu bezpośrednim

W szafach, w których zainstalowano urządzenia emitujące duże moce cieplne, dla wspomożenia procesu chłodzenia zastosowano rozwiązanie oparte na krzyżowym wymienniku ciepła. Wymiennik jest rodzajem radiatora, przez który przepuszczane są dwa strumienie powietrza: ciepłe z wnętrza szafy (płytki radiatora odbierają ciepło) oraz drugi z zewnątrz szafy, który chłodzi wymiennik. Krzyżowy układ wymiennika ciepła pozwala na zachowanie szczelności, strumienie powietrza zewnętrzny oraz z wewnętrzny szafy nie mieszają się.

Innym rozwiązaniem jest bezpośrednie przewietrzanie szafy, stosowane w przypadku konieczności odprowadzenia bardzo dużych mocy cieplnych. W dachu szafy lub na drzwiach montuje się wówczas wentylatory, które zaciągają powietrze z zewnątrz (poprzez podwójną ściankę oraz układ filtrujący). Powietrze zewnętrzne przechodzi poprzez urządzenia emitujące ciepło i odprowadzane jest na zewnątrz, odpowiednio przez dach lub perforacje na drzwiach szafy.

KLIMATYZACJA - SZAFY ZEWNĘTRZNE

Wentylacja oparta na zastosowaniu wymiennika ciepła oraz przewietrzaniu bezpośrednim

W przypadku, gdy w szafie wymagana jest temperatura wewnętrzna niższa niż temperatura otoczenia, stosowane są klimatyzatory. Ich moc dobierana jest w zależności od zakładanych warunków klimatycznych, traconej mocy przez urządzenia aktywne oraz od gabarytów szafy. Zgodnie z życzeniem klienta istnieje możliwość zainstalowania ich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obudowy. W przypadku montażu wewnętrznego umieszczane są najczęściej na drzwiach bądź uchylanych osłonach bocznych - w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp obsłudze serwisowej

REWERSYJNA POWIETRZNA POMPA CIEPŁA AHP 2.0

Powietrzna pompa ciepła drugiej generacji AHP 2.0 jest urządzeniem precyzyjnej klimatyzacji z funkcją grzania. Zaawansowany algorytm sterowania pracą wentylatorów, sprężarki i zaworu rozprężnego utrzymuje zadaną temperaturę w klimatyzowanej szafie telekomunikacyjnej przy minimalizacji wykorzystania energii elektrycznej. Algorytm sterujący dostosowuje parametry pracy pompy w czasie rzeczywistym do ilości ciepła wydzielanego przez pracujące urządzenia aktywne. Uruchomienie pompy ciepła, w odróżnieniu od standardowych rozwiązań chłodzenia klimatyzatorami, nie wymaga dużego prądu rozruchowego i nie wywołuje zakłóceń w sieci zasilającej.

Bardzo ważnym parametrem pracy, branym pod uwagę przy projektowaniu pompy ciepła, jest głośność. Wprowadzenie wentylatorów o regulowanej prędkości pozwoliło na zmniejszenie głośności pracy w porze nocnej oraz przy każdorazowym starcie i zatrzymaniu pompy. Ważne jest to zwłaszcza przy jej zastosowaniu w obszarach zurbanizowanych. Pompa ciepła AHP występuje w wersji poziomej i pionowej. W każdej z nich konstrukcja jest zoptymalizowana, aby zajmowała jak najmniej miejsca. Łatwość podłączenia i zainstalowania pozwala na stosowanie pompy w szafach lub kontenerach telekomunikacyjnych. Grzanie również odbywa się za pomocą przemiany termodynamicznej, dlatego jest bardziej ekonomiczne niż w przypadku korzystania z grzałek elektrycznych.

Znaczenie ma też fakt, że jedno urządzenie realizuje zarówno funkcję chłodzenia, jak i grzania. Dzięki temu możemy skoordynować sterowanie i uniknąć zbyt częstego naprzemiennego załączania obu procesów. Sterownik pompy ciepła ma możliwość komunikacji zdalnej, co pozwala na stałe monitorowanie pracy urządzenia oraz warunków panujących wewnątrz klimatyzowanej szafy. W ten sposób można zmniejszyć koszty serwisowe i zapobiegać awariom.

 • Wydajność chłodnicza: A35A35 2400 W
 • Wydajność chłodnicza: A35A50 2000 W
 • Wydajność grzewcza: 2500 W
 • Zasilanie: 230 V, 50 Hz
 • Maksymalny pobór prądu – chłodzenie: 3,5 A
 • Maksymalny pobór prądu – grzanie: 6 A
 • Pobór mocy A35A35: 1400 W
 • Czas pracy: 24/7
 • Ilość czynnika R134a: 0,8 kg
 • Maksymalne ciśnienie: 42 bar
 • Zewnętrzny wentylator: 1200 m3/h
 • Wewnętrzny wentylator: 1200 m3/h
 • Głośność urządzenia: 54 dB
 • Kolor: RAL 9005 / RAL 7035
 • Temperatura pracy: od -20 do +42 °C
 • Zakres temperatury zadanej: od +10 do +50 °C
 • Waga: 50 kg
 • Stopień ochrony wg EN 60529: IP 21/55
 • Komunikacja: Ethernet (local) RJ45 HTTP, FTP, SNMP