Modernizacja nastawni DIR dla ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach

Serwerownia dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Serwerownia ZPAS Data Center dla ATMAN

Serwerownia ZPAS Data Center dla Grupy Toya w Łodzi.