Siedziba spółki

ZPAS S.A.

Siedziba i zakład produkcyjny w Przygórzu

Przygórze 209
57-431 Wolibórz
Tel: 74 872 01 00, 74 872 01 01
Fax 74 872 4074
e-mail: info@zpas.pl

• KRS: 0000083974
• REGON: 890017623
• NIP: 885-000-32-65
• BDO: 000029358

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 318 500 zł
Kapitał zakładowy wpłacony w całości

ZPAS S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ustawy z 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Inspektorem Ochrony Danych w jest Tomasz Koptyra. Można się z nim kontaktować e-maliem na adres tomasz.koptyra@zpas.pl

Zakłady produkcyjne

Zakład produkcyjny w Nowej Rudzie-Słupcu
Magazyn wyrobów gotowych

ul. Spacerowa 59
57-402 Nowa Ruda

Zakład produkcyjny w Nowej Rudzie
ul. Piłsudskiego 24
57-400 Nowa Ruda

Zakład produkcyjny w Nowej Rudzie
ul. Górnicza 19
57-401 Nowa Ruda

Oddział handlowo-techniczny we Wrocławiu

Delta Apart House
51-319 Wrocław, ul. Sycowska 44

Seweryn Poniatowskiseweryn.poniatowski@zpas.pl
Leszek Wilkleszek.wilk@zpas.pl