Zgłoszenie aplikacji do pracy w ZPAS S.A. można zrobić na trzy sposoby do wyboru:
1 – wysłać swoje CV na adres praca@zpas.pl,
2 – wypełnić kwestionariusz osobowy on-line
3 – wysłać pocztą lub dostarczyć do sekretariatu firmy formularz zatrudnienia

Rekrutacja trwa do 12 lutego

Specjalista ds. controllingu


Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Umiejętności pracy pod presją czasu


Zadania:

 • Budżetowanie, sporządzanie planów i prognoz finansowych
 • Dostarczanie informacji finansowej na potrzeby zewnętrzne (kontrahenci, instytucje finansowe)
 • Analizy i raportowanie na potrzeby wewnętrzne
 • Wnioskowanie i obsługa produktów finansowych i ubezpieczeniowych
 • Rozliczanie i analiza kosztów funkcjonowania firmy
 • Analiza i optymalizacja kosztów
 • Ceny transferowe
 • Współpraca z działem finansowym
 • Modelowanie procesów wewnętrznych


Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki płacowe i pakiet socjalny
 • Finansowanie szkoleń/studiów podyplomowych
 • Kreatywne środowisko pracy

Rekrutacja trwa do 12 lutego

Samodzielny kontroler jakości (elektryk)


Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (inżynier elektryk/technik elektryk)
 • Doświadczenie w odbiorach lub montażu wyrobów elektrycznych
 • Spostrzegawczość i samodzielność
 • Umiejętność analitycznego myślenia


Zadania:

 • Odbiory wyrobów elektrycznych, analiza błędów
 • Wykonywanie badań wyrobów i określenie ich zgodności z dokumentacją konstrukcyjną
 • Prowadzenie dokumentacji, opracowywanie raportów i sprawozdań jakości wyrobów
 • Uruchomienia elektryczne wyrobów


Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjne miejsce i warunki pracy
 • Kursy i szkolenia
 • Pakiet socjalny
 • Opiekę medyczną

Rekrutacja trwa do 12 lutego

Specjalista ds. zaopatrzenia


Oczekujemy:

 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Działania zorientowanego na wyniki i wytrwałości w dążeniu celu


Zadania:

 • Koordynacja procesu zakupów
 • Generowanie i składanie zamówień do dostawców oraz nadzór nad realizacją
 • Planowanie strategii zakupowej oraz tworzenie planów zakupów


Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Realizację ciekawych i ambitnych projektów
 • Atrakcyjne miejsce i warunki pracy
 • Kursy i szkolenia
 • Pakiet socjalny
 • Opiekę medyczną

Wysyłając do nas maila ze swoim CV umieść w jego treści następująca klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie przez firmę ZPAS S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosownych przepisów krajowych oraz wewnętrznych obowiązujących u Pracodawcy.”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane i sprzedawane innym podmiotom oraz osobom fizycznym w kraju i zagranicą.
 2.  Administratorem danych osobowych jest ZPAS S.A., 57-431 Wolibórz, Przygórze 209
 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz innych uprawnieniach wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ZPAS SA: dpo@zpas.pl
 5. ZPAS S.A. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim ani do państw trzecich,
 6. Dane osobowe będące w administracji ZPAS S.A. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.