Zgłoszenie aplikacji do pracy w ZPAS S.A. można zrobić na trzy sposoby do wyboru:
1 – wysłać swoje CV na adres praca@zpas.pl,
2 – wypełnić kwestionariusz osobowy on-line
3 – wysłać pocztą lub dostarczyć do sekretariatu firmy formularz zatrudnienia

Zakład produkcyjny w Przygórzu

Ślusarz - spawacz
Spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG-MAG

Obowiązki:
- wykonywanie zadań, poleceń zgodnie z planem, w dobrej jakości i odpowiedniej wydajności,
- spawanie konstrukcji wg rysunków technicznych,
- wykonywanie czynności kontrolnych w ramach stanowiska,
- posługiwanie się narzędziami pomiarowymi,
- posługiwanie się elektronarzędziami.

Rekrutacja trwa do 31 lipca

Oczekiwania:
- wykształcenie średnie, zawodowe,
- uprawnienia spawalnicze 135, 141,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
- umiejętność czytania dokumentacji - rysunku technicznego,
- umiejętności manualne,
- znajomość obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność – praca w systemie 3-zmianowym,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

Oferujemy
- ciekawą i pełną wyzwań pracę,
- możliwość rozwoju,
- pakiet socjalny i opiekę medyczną,
- wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy własnej i wyników finansowych firmy.

Zakład produkcyjny w Przygórzu

Zakład produkcyjny w Nowej Rudzie-Słupcu

Ślusarz - lakiernik proszkowy
Malowanie detali do montażu produktów

Obowiązki:
- malowanie detali wg wytycznych technologicznych,
- wykonywanie czynności kontrolnych w ramach obsługiwanego stanowiska,
- posługiwanie się narzędziami pomiarowymi,
- posługiwanie się elektronarzędziami.

Rekrutacja trwa do 31 lipca

Oczekiwania:
- wykształcenie średnie, zawodowe,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
- umiejętność czytania dokumentacji,
- umiejętności manualne,
- znajomość obsługi komputera,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność – praca w systemie 3-zmianowym,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy
- ciekawą i pełną wyzwań pracę,
- możliwość rozwoju,
- pakiet socjalny i opiekę medyczną,
- wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy własnej i wyników finansowych firmy.

Zakład produkcyjny w Nowej Rudzie-S łupcu
Zakład produkcyjny w Przygórzu

Ślusarz-operator maszyn CNC

Obowiązki:
- wykonywanie zadań i poleceń zgodnie z planem, w dobrej jakości i odpowiedniej wydajności,
- wykonywanie detali wg dokumentacji konstrukcyjnej,
- odczytywanie rysunku tech. i wprowadzenie programu,
- ustawianie maszyny wg programu i wytycznych co do narzędzi,
- wykonywanie czynności kontrolnych w ramach stanowiska.

Rekrutacja trwa do 31 lipca

Oczekiwania:
- wykształcenie średnie,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
- znajomość obsługi komputera,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
- mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT,
- prawo jazdy kat. B
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność – praca w systemie 3-zmianowym,
- odpowiedzialność, zaangażowanie.

Oferujemy
- ciekawą i pełną wyzwań pracę,
- możliwość rozwoju,
- pakiet socjalny i opiekę medyczną,
- wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy własnej i wyników finansowych firmy.

Pozostałe oferty pracy

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia

Specjalista ekonomiczny ds. kadr i płac


Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, akt personalnych
 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników
 • Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Obsługa umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie dokumentacji w Płatniku
 • Obsługa PPK
 • Monitorowanie zmian przepisów


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych
 • Doświadczenie w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze programów kadrowo-płacowych
 • Mile widziana znajomość jęz. angielskiego lub niemieckiego
 • Mile widziane ukończone kursy i szkolenia kadrowo-płacowe
 • Sumienność, uczciwość, dokładność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, zdolność pracy pod presją czasu


Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy własnej i wyników finansowych firmy
 • Realizację ciekawych i ambitnych projektów
 • Atrakcyjne miejsce i warunki pracy
 • Kursy i szkolenia
 • Pakiet socjalny i opiekę medyczną

Rekrutacja trwa do 31 lipca

Konstruktor (mechanik)

Dział technicznego przygotowania produkcji


Zakres obowiązków:

 • Tworzenie i modernizacja konstrukcji mechanicznych zgodnie z przyjętymi normami
 • Przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej, transportowej
 • Prototypowanie, badania, rozwój
 • Prowadzenie projektów wew. jak i zewn.
 • Kontakt z klientem
 • Wspieranie pozostałych działów w firmie
 • Opracowywanie założeń jak i udział we wdrażaniach


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie, w kierunku mechanicznym, mechaniczno-energetycznym lub pochodne techniczne
 • Posługiwanie się oprogramowaniem CAD 3D
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego i tworzenia rysunków konstrukcyjnych
 • Język angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym (preferowane minimum - poziom biegłości językowej B1 wg CEFR)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zdolność szybkiego uczenia się
 • Kreatywność, zdecydowanie i konsekwencja w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, radzenie w sytuacjach stresowych
 • Systematyczność, terminowość


Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy własnej i wyników finansowych firmy
 • Realizację ciekawych i ambitnych projektów
 • Atrakcyjne miejsce i warunki pracy
 • Kursy i szkolenia
 • Pakiet socjalny
 • Ubezpieczenie na życie i opiekę medyczną

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia

Starszy kontroler jakości


Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie kontroli ilościowej i jakościowej dostaw materiałów powierzonych
 • Prowadzenie dokumentacji z przyjęć materiałów powierzonych - prowadzenie rejestrów i sprawozdań dotyczących niezgodności dostaw
 • Wykonywanie podstawowych testów funkcjonalnych materiałów wejściowych i półproduktów
 • Analiza problemów pojawiających się w dostawach i współudział w opracowywaniu działań korygujących


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe/średnie techniczne – wskazane: elektryk, mechatronik, informatyk, elektronik
 • Doświadczenie w pracy na magazynie przy przyjęciach materiałów lub kontroli wejściowej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Spostrzegawczość, samodzielność, systematyczność i sumienność
 • Uczciwość, odporność na stres
 • Biegła obsługa komputera w zakresie: Windows, MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Język angielski będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziane uprawnienia SEP 1 KV


Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy własnej i wyników finansowych firmy
 • Możliwość rozwoju
 • Pakiet socjalny i opiekę medyczną
 • Kulturę pracy opartą na wzajemnym szacunku
 • Szkolenie wprowadzające

Wysyłając do nas maila ze swoim CV umieść w jego treści następująca klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie przez firmę ZPAS S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosownych przepisów krajowych oraz wewnętrznych obowiązujących u Pracodawcy.”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest ZPAS S.A., 57-431 Wolibórz, Przygórze 209
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
 3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221) lub w innych przepisach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) administrator przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził/-a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit b) RODO.
 5. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z czasu trwania procesu rekrutacji. Dalsze przetwarzanie danych będzie możliwe wyłącznie za Pana/Pani zgodą w celu kontaktu w sprawie zaproszenia do udziału w kolejnej, ogłoszonej rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane nie będą/będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku realizowanych procesów automatycznego podejmowania decyzji rekrutacyjnych lub/i profilowania przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą.
 11. ZPAS S.A. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim ani do państw trzecich.
 12. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ZPAS SA: dpo@zpas.pl.