.

SZAFY ZEWNĘTRZNE

Głównym zadaniem szafy jest pełna ochrona zamontowanego w niej sprzętu. Od obudowy wymaga się ochrony przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych (opady deszczu i śniegu, promieniowanie słoneczne, wysokie zapylenie itp.) oraz przed ingerencją osób niepowołanych. Ważnym zadaniem szafy jest również utrzymanie w jej wnętrzu określonych warunków termicznych, które są różne w zależności od stosowanego sprzętu.

Budowa szafy umożliwia praktycznie dowolny układ wyposażenia wnętrza. Pozwala to na wykorzystanie obudów nie tylko w systemach dostępowych, lecz także wszędzie tam, gdzie jest wymagana ochrona instalacji zewnętrznych pracujących w ekstremalnych warunkach.
Szafy ZPAS znalazły swoje zastosowanie w telekomunikacji, na statkach i platformach wiertniczych, w tłoczniach i przepompowniach gazu, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, rafineriach, cementowniach, do ochrony urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym itp.

BUDOWA - SZAFY ZEWNĘTRZNE

DANE TECHNICZNE

Materiał:
Szkielet szafy - profil aluminiowy,
Osłony boczne i drzwi - profil aluminiowy,|Dach (płaszcz wewnętrzny) - blacha aluminiowa
o grubości 1,5 mm
Dach (płaszcz zewnętrzny)
i cokół - alternatywnie blacha stalowa nierdzewna, blacha stalowa alucynk lub blacha aluminiowa

Wykończenie powierzchni

 • Profile aluminiowe szkieletu oraz aluminiowe ramy osłon i drzwi:
  anodowane (w wersji EMC chromianowane i malowane proszkowo).
 • Profile aluminiowe osłon i drzwi:
  chromianowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.
 • Płaszcz wewnętrzny dachu:
  naturalne aluminium.
 • Cokół i płaszcz zewnętrzny dachu:
  malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.

W przypadku szafy w wersji EMC zapewniona jest przewodność elektryczna pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji.

Stopień ochrony
Szafy SZD standardowo posiadają stopień ochrony IP 54 zgodnie z normą PN-EN 60529. W razie potrzeby może być podwyższony na IP 55.

Uwaga
ZPAS S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
Wszystkie rozwiązania techniczne wykorzystywane przy budowie szaf SZD zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

SZKIELET

Konstrukcję nośną szafy stanowi szkielet wykonany z profili aluminiowych, połączonych ze sobą za pomocą elementów łączących. W profilach znajdują się specjalne kanaliki, które pozwalają na montaż ramy obrotowej lub dowolne tworzenie konstrukcji nośnej do zabudowy  urządzeń.
Szkielet szafy standardowo ustawiany jest na cokole - wysokość cokołu w zależności od życzenia klienta od 40 do 300 mm.

H - wysokość szkieletu
HU - wysokość użytkowa szafy
L - szerokość szkieletu
L1 - szerokość użytkowa szafy
G - głębokość szkieletu
G1 - głębokość użytkowa szafy

Drzwi, osłony boczne

Drzwi oraz osłony boczne szafy wykonane są z aluminiowych, wzajemnie zatrzaskiwanych profili szynowych tworzących podwójną ściankę wentylacyjną. W drzwiach szafy montowane są zamki baskwilowe dwupunktowe. Klamka wykonana jest ze stopu cynku z aluminium. Na życzenie klienta w zamku montowane są dowolnego rodzaju wkładki patentowe (np. ABLOY, EMKA lub inne). W drzwiach istnieje możliwość wykonania specjalnego przepustu służącego do tymczasowego wprowadzenia kabla (np. z agregatu zasilania zewnętrznego).

Standardowy dach szafy

Dach standardowy wykonany jest z dwóch płaszczy blachy o grubości 1,5 mm, pomiędzy którymi znajduje się szczelina umożliwiająca odprowadzenie na zewnątrz powstałych skroplin pary.

Gabaryty szafy SZD

Szafa SZD ma budowę modułową. Część główna szafy składana jest z wzajemnie zatrzaskiwanych paneli oraz profili aluminiowych - materiały te można przyciąć na dowolną długość. Opisana konstrukcja pozwala na uzyskanie każdego gabarytu szafy. Każda z obudów wykonywana jest pod indywidualne zamówienie klienta (dotyczy to również planowania wnętrza szafy - istnieje możliwość tworzenia dowolnych podziałów oraz dowolnej konstrukcji nośnej).
Standardowo technologia pozwala na wykonanie szaf z drzwiami jedno lub dwuskrzydłowymi

Zakresy wymiarów zewnętrznych szaf SZD:

 • szerokość od 409 do 4554 mm
 • głębokość od 309 do 1083 mm
 • wysokość dowolna

SZAFY WIELODRZWIOWE

Na życzenie klienta istnieje także mośliwość wykonania szaf wielodrzwiowych.

BUDOWA 1. Szkielet, 2. Drzwi przednie dwuskrzydłowe, 3. Drzwi boczne, 4. Osłona tylna, 5. Osłona boczna, 6. Dach, 7. Cokół, 8. Płyta dolna,
GZ - głębokość całkowita szafy, G - głębokość szkieletu, G1 - głębokość użytkowa szafy, LZ - szerokość całkowita szafy, L - szerokość szkieletu, HC - wysokość cokołu, L1 - szerokość użytkowa szafy

SZAFY SZD ZGODNE Z WYMOGAMI EMC

Szafy w wersji EMC

W przypadku, gdy urządzenia zamontowane w obudowie wymagają ochrony w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, stosowane są szafy w wersji EMC. Profile aluminiowe wykorzystywane do budowy tego typu szaf są dodatkowo chromianowane. Dla zapewnienia przewodności pomiędzy poszczególnymi elementami obudowy (dach, cokół, osłony boczne, drzwi) zastosowano specjalny rodzaj uszczelki prądoprzewodzącej.

ZASTOSOWANIA SZAF W ABONENCKICH SYSTEMÓW DOSTĘPOWYCH

Podział wnętrza szafy

W konstrukcji szafy wyróżniono cztery autonomiczne przedziały:
 1. Przedział bateryjny
 2. Komorę urządzeń (systemowa)
 3. Przedział MDF
 4. Przedział energetyczny

Przedział bateryjny

Standardowo umieszczony w dolnej części szafy z przeznaczeniem do instalacji czasowego awaryjnego zasilania systemu. Dla dodatkowego obniżenia temperatury w okresie letnim w przedziale stosuje się dwa rozwiązania:
 • baterie cieplną,
 • wentylatorki przewietrzające - przewietrzenie komory następuje poprzez płaszcz szafy

Komora urządzeń (systemowa)

Standardowo umieszczona jest w centralnej części szafy, wyposażona w belki montażowe w standardzie 19" lub 21", alternatywnie ramę obrotową. Przedział przeznaczony jest do montażu urządzeń aktywnych dostępowego systemu abonenckiego (obsługa światłowodu oraz paneli krosujących).

Przedział MDF

Część przeznaczona dla operatora - wyposażona w łącza teletechnicze (instalacja kabli miedzianych). Komora dodatkowo wyposażona może być w specjalną ruchomą konstrukcję wsporczą pozwalającą na dopasowanie do każdego rodzaju łączówek.

Przedział energetyczny

Komora przeznaczona jest dla zakładów energetycznych i służy do wprowadzania zasilania. Posiada bezpieczniki i gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego w przypadku poważnych awarii sieci energetycznej. W przedziale istnieje możliwość montażu licznika energii. Wówczas w drzwiach dodatkowo montuje się specjalny wziernik, służący do odczytu stanu licznika bez konieczności otwierania drzwi szafy.

SZAFY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGETYCE

Szafy SZD wykorzystywane są także jako obudowy do układów pomiarowych oraz rozdzielnic energetycznych. Obudowa tego typu wymaga specjalnej organizacji wnętrza szafy. Stosowane we wcześniejszych rozwiązaniach belki nośne zastąpione są płytą montażowa lub układem specjalnych belek poprzecznych. Często na zewnątrz szafy dodatkowo instalowane jest gniazdo przyłącza energetycznego.
szbit
Szafa kablowa typu FS

szbit
Szafa zewnętrzna do sterowania oświetleniem

SZAFY PRZYSTOSOWANE DLA SYSTEMÓW ŚWIATŁOWODOWYCH

Szafy SZD mogą być wyposażone w specjalne elementy służące do prowadzenia i organizacji światłowodów. Na zdjęciach przedstawiono przykładowe rozwiązania - szafy wyposażone w rozdzielacze tub kabla światłowodowego (zamontowane na belkach nośnych o rozstawie 19") oraz pionowy organizator z bębnami zapasów. Istnieje możliwość dowolnego skonfigurowania szafy pod indywidualne potrzeby klienta.

SZAFY PRZYSTOSOWANE DLA SYSTEMÓW ZASILANIA

Szafy SZD wykorzystywane są również do zewnętrznego montażu dużych siłowni służących do bezprzerwowego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych. Wnętrze szafy podzielone jest na dwie autonomiczne części: bateryjną (dolna część szafy) oraz przedział urządzeń (górna część szafy). Dodatkowo na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania specjalnego typu dachu służącego do montażu wyposażenia elektrycznego.

W szafach montowane są siłownie telekomunikacyjne o dużych mocach. Związane jest to ze znacznymi stratami mocy wydzielanej w postaci ciepła. Dla zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz obudowy zastosowano przewietrzanie bezpośrednie - realizowane poprzez dwa wentylatory o wydajności 510 m3/h, zamontowane alternatywnie w dachu bądź na drzwiach szafy.

Dodatkowo stosowany jest układ sterowania pracą wentylatorów, który w zależności od temperatury wewnątrz szafy załącza wentylatory dachowe. Obroty wentylatorów regulowane są liniowo w zależności od temperatury modemów zainstalowanych wewnątrz obudowy.


szbit

ROZBUDOWY SZAF ZEWNĘTRZNYCH

Często po kilku latach od momentu posadowienia szafy pojawia się konieczność zainstalowania w obudowach nowego sprzętu. Ze względu na fakt, że przestrzeń w szafach już wcześniej została wykorzystana, stanowi to poważny problem dla instalatorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom, GRUPA ZPAS opracowała trzy sposoby powiększenia istniejącej szafy:
1) Rozbudowa szafy na boki - rozwiązanie to polega na domontowaniu do istniejącej szafy po bokach dostawek, które mogą być dowolnie wykorzystane (przedział MDF, przedział elektroniki, komora energetyczna, przedział baterii itp.).
2) Nakładka na szafę - rozwiązanie polega na demontażu drzwi i osłon w starej szafie i nałożeniu od góry nowej większej obudowy. Przykrywa dotychczas zamontowany sprzęt oraz pozwala na dołożenie nowego. Wariant ten nie wymaga przerwy w pracy zainstalowanego sprzętu na czas wymiany obudowy.
3) Rozbudowa w górę - rozwiązanie polega na demontażu płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego dachu oraz nałożeniu i zamontowaniu nadstawki.

szbit

SZAFY ZEWNĘTRZNE WYKONANE Z BLACHY ALUMINIOWEJ

Szafy zewnętrzne z blachy aluminiowej występują w dwóch rodzajach: Szafa jednościanowa - wykonana z blachy o grubości 2 mm Szafa dwuścianowa - płaszcz zewnętrzny i szkielet z blachy o grubości 2 mm, płaszcz wewnętrzny z blachy o grubości 1 mm lub 1,5 mm (w zależności od wielkości szafy). Wszystkie szafy zewnętrzne wykonywane są na indywidualne życzenie klienta. Istnieje możliwość wykonania szafy w dowolnych rozmiarach, z dowolnym podziałem wnętrza szafy oraz z dowolna konstrukcją nośną. Dla zapewnienia wewnątrz obudowy właściwych warunków klimatycznych dobierane są w zależności od potrzeb różnego rodzaju systemy odprowadzania ciepła (wentylatory przewietrzające, wymienniki ciepła, klimatyzatory) oraz odpowiednia ilość ogrzewaczy. Dla poprawienia izolacji wnętrze szafy można dodatkowo wykleić pianką izolacyjną. Szafy zapewniają stopień ochrony IP 54.

szbit