Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2020 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPAS S.A.

Po prawej stronie znajdują się odnośniki do pobrania treści ogłoszenia oraz instrukcje do pobrania i zainstalowania oprogramowania Zoom i programu do głosowania. Wszystkie pliki w formacie PDF.