11 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 rozpoczną się Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPAS S.A.