3 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00 rozpoczną się Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPAS S.A.

Obrady odbędą się w zakładzie produkcyjnym spółki w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 24.