Z radością informujemy, że zostaliśmy laureatem konkursu Firma Dobrze Widziana, zorganizowanym przez Business Centre Club. Konkurs miał na celu wskazanie i uhonorowanie firm, które rozumieją, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i aktywnie realizują jej założenia. Nagroda ta jest nam szczególnie bliska i cieszymy się z jej otrzymania.
Nagrodę odebrał Jarosław Łostowski, Kierownik ds. Rozwoju Rynku.

Tytuł Firma Dobrze Widziana może otrzymać każdy członek Business Centre Club – przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma, a konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Oceny dokonuje się na podstawie ankiety konkursowej, która zawiera podstawowe informacje o działalności każdej z firm w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn; oceniana jest także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań.