Od 29 czerwca do 1 lipca jesteśmy uczestnikiem poznańskiej konferencji "Kolej Wodorowa" organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Recz Kolei.
Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu, administracji rządowej, środowiska naukowego, przewoźników kolejowych i producentów taboru w zakresie opracowania i wdrażania alternatywnych napędów w środkach transportu oraz promocji ekologicznych rozwiązań.

Cieszymy się, że możemy być częścią tego wydarzenia.