Rozpoczynamy kolejny duży projekt. W wyniku prowadzonego przez Grupa PGE postępowania w trybie przetargu niepublicznego, nieograniczonego, ZPAS podpisał umowę na usługę wykonania koncepcji oraz kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego „Budowa budynku Centralnej Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja SA wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Do naszych obowiązków będzie należało przeprowadzenie całego procesu inwestycyjno-projektowego w tym uzyskanie Warunków Zabudowy; opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centralnej Dyspozycji Mocy (tzw. „CDM”) zawierającej aranżację wszystkich pomieszczeń wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą. W zakresie naszego zadania będzie między innymi zaprojektowanie serwerowni wyposażonej we wszelkiego rodzaju instalacje zabezpieczające, zaprojektowanie klimatyzowanej dyspozytury ze ścianą graficzną i innych pomieszczeń z instalacjami adekwatnymi do rodzaju i przeznaczenia danego pomieszczenia. Wykonamy również koncepcję zagospodarowania terenu; opracujemy wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy dla całego budynku CDM oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskamy prawomocne decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę. Będziemy pełnili nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych aż do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.