Mikroprocesorowy panel sterowania...

Mikroprocesorowy panel sterowania mocą MPSM-S1

Mikroprocesorowy panel sterowania mocą MPSM-S1

.

Mikroprocesorowy panel sterowania mocą MPSM-S1

Najważniejsze czynniki zapewniające poprawną pracę współczesnej automatyki, elektroniki, komputerów przemysłowych i innych urządzeń to prawidłowe parametry zasilania oraz odpowiednie warunki klimatyczne. Są one niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy priorytetowych urządzeń infrastruktury – serwerowni, teleinformatyki, energetyki.

MPSM-S1 to programowalny panel 19" który zasila, steruje, kontroluje oraz rejestruje. Posiada pomiar napięcia, mocy, prądów na poszczególnych gniazdach, pomiar temperatury oraz wilgotności. Wyposażony jest w niespotykany zestaw funkcji, które czynią go użytecznym elementem infrastruktury teleinformatycznej. Dodatkowo MPSM-S1 wyposażony został w 8 GB pamięci wewnętrznej, służącej do rejestracji pomiarów, zdarzeń, alarmów, która wystarcza na około 24 miesiące ciągłej rejestracji. Dzięki temu dodatkowo pełni funkcję „czarnej skrzynki” w naszej infrastrukturze.

FUNKCJE UŻYTKOWE

 • SOFT-START – lekkie włączanie serwerów, szaf, elementów automatyki itd.
  Możliwość definiowania indywidualnych opóźnień załączeń dla poszczególnych gniazd panelu po powrocie zasilania lub po aktywacji gniazd SLAVE. Ustawiamy w ten sposób dedykowany scenariusz załączania dla całego zestawu urządzeń zasilanych z panelu MPSM-S1.
 • MASTER-SLAVE – oszczędzanie energii
  Automatyczne wyłączanie gniazd (urządzeń) SLAVE, gdy wyłączy się urządzenie (gniazdo) MASTER. Poziom poboru prądu gniazda MASTER jest ciągle monitorowany przez panel zasilający i gdy przekroczy ustawiony przez użytkownika próg, gniazda SLAVE zostaną ponownie załączone. Załączenie i wyłączenie posiada dodatkowo ustawianą przez użytkownika zwłokę czasową. Każde z gniazd panelu MPSM-S1 może pracować w trybie MASTER, SLAVE lub NONE (poza funkcjonalnością MASTER-SLAVE). Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonywać zmian w konfiguracji zestawu zasilanego z panelu MPSM-S1 bez konieczności fizycznego przepinania urządzeń w dedykowane gniazda (zachowanie ciągłości pracy).
 • PDU-TERMOSTAT – wielostopniowe sterowanie 
  wentylatorami, nagrzewnicami lub klimatyzatorami. Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować temperatury, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych różnych temperatur.
 • PDU-HIGROSTAT – wielostopniowe sterowanie
  nawilżaczami jak i osuszaczami powietrza. Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować poziomy wilgotności, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych wartości.
 • Sterowanie wyjściami
  Możliwość wyłączenia dowolnego gniazda panelu niezależnie od jego trybu pracy i czasu.

FUNKCJE UŻYTKOWE

 • Sygnalizacja stanów alarmowych:
  - przekroczenia zadanej wartości prądu lub niedociążenia poszczególnych gniazd
  - przekroczenia zadanej wartości prądu lub niedociążenia całego podłączonego zestawu odbiorników
  - napięcia sieci energetycznej powyżej lub poniżej zadanych wartości
  - temperatury otoczenia poniżej lub powyżej zadanych wartości
  - wilgotności poniżej lub powyżej zadanych wartości
 • Ustawienia urządzenia:
  - histereza (ΔT) dla termostatu
  - histereza (ΔH) dla higrostatu
  - zwłoka czasowa funkcji MASTER-SLAVE
  - tryb wyświetlania obciążenia moc (VA) lub prąd (A)
  - powrót do wartości fabrycznych
 • Monitorowanie on-line:
  - prądów i mocy na poszczególnych gniazdach
  - prądu i mocy zbiorczej dołączonej
  - napięcia w sieci energetycznej
  - temperatury i wilgotności
 • Wewnętrzna baza danych:
  - rejestracja pomiarów, zdarzeń, alarmów
  - zegar, kalendarz z podtrzymaniem bateryjnym
  - nawet 24 miesiące ciągłej rejestracji
 • Interface Ethernet:
  - odczyt i zapis danych przez sieć komputerową (LAN/WAN)
  - zdalne zarządzanie i monitoring on-line
  - SNMP, SNTP, DHCP
  - aplikacja zarządzająca Windows®
 • Ustawienia wyświetlacza
  - wybór wartości do prezentacji na wyświetlaczu

Dzięki specjalnej technice, w jakiej powstało oprogramowanie urządzenia, wszystkie funkcje wykonywane są równolegle. Oznacza to, że będąc na przykład w menu programu przy edycji ustawień, urządzenie w tle wykonuje swoje statusowe zadania i w trybie natychmiastowym reaguje na zmiany nastaw użytkownika czy odczytów ze swoich układów pomiarowych. Urządzenie po utracie zasilania będzie pamiętało ostatnią zapisaną konfigurację. Zegar oraz kalendarz pracują nawet w czasie długotrwałego braku zasilania..

ZAKRES DOSTAWY

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA

W erze globalizacji osoby zarządzające urządzeniami teleinformatycznymi często są od nich w dużej odległości, a same urządzenia są rozproszone w terenie, tworząc lokalnie mniejsze i większe systemy. W celu wygodnego, zdalnego zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną za pomocą urządzeń MPSM-S1 powstało dedykowane oprogramowanie dla systemów Windows. Oprogramowanie dzięki wbudowanej książce adresowej łączy się z konkretnym urządzeniem MPSM-S1, pobiera dane, konfiguruje, zapisuje dane. W ten sposób z jednego punktu możemy zarządzać i kontrolować duże systemy. Aplikacja składa się z zakładek, w których znajdują się wszystkie funkcje urządzenia MPSM-S1. Pierwsza zakładka DASHBOARD to panel wskaźników, który zawiera najważniejsze parametry mierzone przez urządzenie. W zestawie paneli znajduje się również zakładka ARCHIVE, gdzie przez odpowiednie ustawienie filtrów możemy pobrać i wyświetlić zawartość danych archiwalnych, takich jak pomiary, zdarzenia, alarmy, zmiany konfiguracji. Okien z danymi archiwalnymi możemy wygenerować wiele, co daje możliwość porównywania ich między sobą w różnych konfiguracjach zastosowanych filtrów. Dane możemy również wyeksportować do pliku CSV, a następnie zaimportować np. do programu Excel. Aplikacja posiada funkcję „powrót do przeszłości”, gdzie po wskazaniu dowolnego punktu na wykresie archiwów możemy cofnąć się do tego momentu w czasie z pomiarami, zdarzeniami, alarmami i konfiguracją. Dane zostaną zaprezentowane w głównej aplikacji tak, jakby miały miejsce w tym momencie. Urządzenie MPSM-S1 posiada obsługę protokołu SNMP w trybie odczytu. Do oprogramowania dołączony jest model drzewa SNMP w postaci pliku MIB, który możemy zaimportować w systemach nadzoru pracujących u naszych klientów. Urządzenie wspiera również mechanizm TRAP, czyli wysyła powiadomienia o alarmach i zdarzeniach do zdefiniowanych serwerów. Kody oraz opisy „pułapek” mechanizmu TRAP dołączone są wraz z oprogramowaniem.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Przykład zaprogramowania funkcji panelu:

SOFT-START
Scenariusz uruchamiania urządzeń po powrocie zasilania:

Czas Akcja
0 sStart zasilania
2 sD6
4 sD7
6 sD8
8 sD4
10 sD5
12 sD3
14 sD2
90 sD1

MASTER-SLAVE
Scenariusz włączania urządzeń Slave po włączeniu urządzenia
Master:
D1 - Master
D2, D3, D4 - Slave
T = 5 s (czas zwłoki wyłączenia lub załączenia urządzeń Slave)
I = 0,5 A (prąd pobierany z gniazda Master, poniżej którego urządzenie Master traktowane jest jako wyłączone)

TERMOSTAT/HIGROSTAT
Scenariusz załączania urządzeń chłodzących, nawilżających i osuszających przy przekroczeniu zaprogramowanych progów temperatur oraz wilgotności:
D4: RHmax = 80 %
D5: RHmin = 20 %
D6: tmax = 25 °C
D7: tmax = 27 °C
D8: tmax = 32 °C
RHmin = 15 %

ALARMY WEWNĘTRZNE
Alarmy obciążenia
D1: Imin = 0,1 A
Alarmy temperaturowe
Tmax = 35 °C
Alarmy napięcia
Umax = 250 V
Umin = 207 V
Jeżeli wartości prądu, temperatury lub napięcia znajdą się poza zaprogramowanymi wartościami progowymi, uruchomi się alarm wewnętrzny panelu (sygnał dźwiękowy oraz migający komunikat na wyświetlaczu).

OPIS PRZYKŁADU

Panel MPSM-S1 obsługuje szafę, w której zainstalowany jest zestaw urządzeń pracujących na jedno rozwiązanie logiczne:
UPS, panel wentylacyjny główny, panel wentylacyjny pomocniczy, nawilżacz powietrza, osuszacz powietrza oraz sygnalizacja alarmowa. Rozwiązanie logiczne należy rozumieć jako zestaw urządzeń zależnych od siebie, z których każde pełni rolę niezbędną do prawidłowej pracy całości. W takim przypadku niezwykle ważny jest odpowiedni scenariusz załączania zestawu. Na przykład gdy serwer włączy się szybciej niż macierz dyskowa, wtedy nie zobaczy on jej w momencie sprawdzania gotowości poszczególnych urządzeń układu i tym samym cały układ może się nie uruchomić. W omawianym przykładzie serwer załączany jest jako ostatnie urządzenie z dodatkowym czasem zwłoki. Wtedy mamy pewność, że wszystkie jego peryferia (macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, itp.) są już gotowe do pracy i odpowiedzą gotowością w procesie skanowania szyn danych. Dodatkowo gdy wyłączone zostanie urządzenie główne przykładowego układu, to praca pozostałych urządzeń jest zbędna.

MPSM-S1 w takiej konfiguracji zapewnia:

 • prawidłowy scenariusz załączania urządzeń
 • odłącza po czasie DeltaMS urządzenia zależne od serwera głównego, gdy ten sam zostanie zdalnie lub fizycznie wyłączony
 • utrzymywanie stałej temperatury poprzez sterowanie panelem wentylacyjnym podstawowym, a w kolejnym kroku, gdy temperatura nadal rośnie, załączenie panelu wentylatorów dodatkowych
 • utrzymywanie stałej wilgotności w pomieszczeniu poprzez załączanie nawilżacza powietrza, gdy wilgotność RH spanie poniżej 20 %, oraz załączanie osuszacza powietrza, gdy wilgotność RH wzrośnie powyżej 80 %
 • alarm urządzenia MPSM-S1 oraz alarm zewnętrzny (lampa alarmowa), gdy MPSM-S1 wyczerpie wszystkie możliwości i nie jest już w stanie utrzymywać prawidłowej temperatury lub wilgotności otoczenia
 • alarm urządzenia MPSM-S1, gdy serwer zostanie odłączony lub sam w wyniku awarii lub innych działań wyłączy się
 • kontrola poziomu napięcia zasilania i alarm urządzenia MPSM-S1, gdy wartość tego napięcia przekroczy dopuszczalne granice
 • wizualizację on-line wartości temperatury, wilgotności, napięcia zasilania lub prądów na każdym z gniazd oraz ich sumy z wszystkich gniazd, wszystko na wyświetlaczu LCD

Uwaga:
Użyte w przykładzie wartości parametrów są jedynie poglądowe i mogą się różnić od tych w konkretnych układach rzeczywistych.

SYSTEM KONTROLI I NADZORU OPARTY O URZĄDZENIA MPSM-S1