.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TABLIC SYNOPTYCZNYCH

Synoptyczne tablice mozaikowe umożliwiają graficzne odwzorowanie procesów technologicznych, schematów sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowniczych, planów i innych indywidualnie uzgodnionych rozwiązań. Przy zastosowaniu nowoczesnych, rozbudowanych i zautomatyzowanych technologii tablice synoptyczne są narzędziem wizualizacji, skutecznie pomagającym w sterowaniu i zarządzaniu. Dzięki zastosowaniu modułów zawierających elementy świetlne możliwa jest natychmiastowa wizualizacja rozwijających i zmieniających się procesów oraz odzwierciedlenie stanu pracy urządzeń poprzez sygnalizację za pomocą diod LED z możliwością sterowania z aparatów na elewacji.
ZPAS jest czołowym producentem dyspozytorskich tablic synoptycznych w Polsce. Synoptyczne tablice mozaikowe produkowane są głównie na potrzeby energetyczne, elektrowni, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków, przemysłu wydobywczego, chemicznego, wodociągów, monitoringu obiektów przemysłowych itp. Nasze tablice synoptyczne posiadają prawie wszystkie rejonowe i okręgowe dyspozycje mocy w Polsce. Montaż i uruchomienie tablic synoptycznych na obiektach zleceniodawcy wykonują specjalistyczne grupy, przy pomocy których dokonuje sie również rozbudowy, modernizacji, uzupełnień i przeróbek istniejących tablic. Zapewniamy jednocześnie ciągły i szybki serwis. ZPAS nieustannie kontroluje wymagania rynku, wprowadzając nowatorskie rozwiązania, kształtowane przez potrzeby związane z wizualizacją sieci energetycznych i procesów przemysłowych.

Synoptyczne tablice mozaikowe występują w dwóch wariantach wymiarowych: 
DTM o rastrze 24 x 24 mm (system preferowany),
STM o rastrze 25 x 25 mm (tylko na specjalne zamówienie).
Tablice DTM nadają się do zabudowy wskaźników analogowych bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów maskujących.
Podstawowym elementem świetlnym tablicy jest moduł diodowy (jedno- lub wielodiodowy). Stosuje się również inne elementy zabudowane na powierzchni tablicy, takie jak: przyciski, przełączniki, sterowniki, wyświetlacze cyfrowe, mierniki analogowe i cyfrowe, kasetki sygnalizacyjne, zegary analogowe i cyfrowe, monitory, wideoekrany itp. Aktualizacja i zmiana obrazu na elewacji tablicy jest łatwa i szybka, dzięki zastosowaniu nakładanych na korpusy kapturków.
Oferowane typy kapturka (samozatrzaskującego się) zastosowane w systemach DTM i STM umożliwia rozbudowę wg indywidualnych potrzeb. Płaszczyzna mozaiki może być wykonana czterech formach: prosta, promieniowa (wielokątna), łamanai gablotowa (zawieszana). Specjalnie uformowany brzeg pozwala na wykończenie tablicy bez widocznej tafli korpusów. Zastosowane tworzywo Cycolac, z którego wykonane są elementy elewacji tablic, o wysokiej elastyczności, odporności na temperaturę, małej wadze oraz posiadające atesty higieniczne i trudnopalności wystawione przez Polskie Instytuty Naukowe, pozwala na uzyskanie wyrobu o dużej wytrzymałości, plastyczności i estetyce wykonania. Tablicę synoptyczną ze schematem łatwo przystosować i rozbudować w zależności od potrzeb użytkownika; elastyczność to główny atut oferowanej konstrukcji. Wszystkie czyste kapturki mogą być łatwo i szybko wstawione w dowolny punkt tablicy. Płaszczyzny z aparatami i kapturkami można bez trudności zainstalować w pulpitach sterowniczych, ramach obrotowych i drzwiach szaf sterowniczych.

TABLICE STOJĄCE

szbit
Tablica płaska
- segmenty ustawione w jednej linii
- elewacja płaska

szbit
Tablica "łukowa"
- segmenty ustawione stycznie do łuku tablicy
- elewacja wyprolowana wg łuku tablicy
- minimalny promien łuku tablicy R = 6500 mm


szbit
Tablica "łamana" - segmenty ustawione pod katem: 30° - dotyczy sytemów DTM 24x24 i STM 25x25 15° - dotyczy tylko systemu STM 25x25 - elewacje segmentów płaskie, połaczone za pomoca łaczników katowych

Tablica w postaci stojaka trójramiennego


szbit
Przeznaczona jest dla małych nastawni lub dyspozytorni, gdzie ze względu na brak miejsca lub względy ekonomiczne nie ma możliwości zamontowania konstrukcji prostej bądź łamanej. Mozaika tablicy zamontowana jest na każdym ramieniu gwiazdy. Tablica w tej wersji wymaga obsługi przez co najmniej trzech operatorów.


Tablica dwustronna

szbit
Przeznaczona jest dla małych nastawni lub dyspozytorni. Mozaika tablicy zamontowana jest z obu stran konstrukcji (z przodu i z tylu). Tablica w tej wersji wymaga obsługi przez co najmniej dwóch operatorów.

TABLICE WISZĄCE - GABLOTOWE

szbit
BUDOWA: 1. Korpus 2. Uchwyty mocujące 3. Amortyzatory gazowe 4. Rama przednia z mozaiką
BUDOWA
1. Rama dolna
2. Rama górna
3. Kątowniki
4. Szyny łączące
5. Ceownik przedni
6. Profile łączące
7. Wsporniki montażowe
8. Kratownica z korpusów o module 24 mm z tworzywa Cycolac 9. Roleta aluminiowa
10. Osłona boczna
11. Szpilki
12. Stopki

Mozaiki tablic występują w dwóch systemach:

- System DTM 24 x 24 mm (preferowany), złożony z modułów M24 i M12
- System STM 25 x 25 mm (tylko na specjalne zamówienie), złożony z modułów M25 i M12,5

szbit

KORPUS
Jest elementem samonośnej konstrukcji tablic - tworzy szkielet elewacji, na którym umieszczone są kapturki.

szbit
ZACZEP MONTAŻOWY
Montowany po wewnętrznej stronie korpusu, służy do zamocowania tablicy do konstrukcji mechanicznej (nośnej).
szbit
WYSTAWKA KORPUSU
Zamontowana wewnątrz korpusu, służy do zamocowania kapturków.
szbit
PODTRZYMKA WIĄZKI
Współpracuje z zapinką. Chroni przewody wyprowadzane z modułów świetlnych od tyłu tablicy.
szbit
ZAPINKA
Jest elementem służącym do zamocowania wiązek przewodów po wewnętrznej stronie elewacji. Współpracuje z podtrzymką wiązki.
szbit
KAPTUREK
Jest elementem tworzącym czoło elewacji, na którym naniesione są metodą sitodruku dowolne znaki mozaiki.
szbit
ŁĄCZNIK DIODOWY
Służy do mocowania diod LED poprzez listwy jednorzędowe z pominięciem płytki drukowanej.
szbit
RAMKA
Umożliwia zamocowanie różnych mierników i aparatów na elewacji tablicy.
szbit
MASKOWNICA BOCZNA
Mocowana jest na bocznych ściankach zewnetrznych korpusów tablicy
szbit
UCHWYT PŁYTKI DRUKOWANEJ
Jest to element służący do mocowania płytki drukowanej w korpusie.
szbit
ELEMENTY PODŚWIETLANE
Montowane w kapturkach. Służą do rozpraszania punktu świetlnego emitowanego przez diody LED.
szbit
ŁĄCZNIK KĄTOWY
Jest to element służący do kątowego profilowania elewacji tablicy. Dostępny w dwóch wersjach: 15° (na zdjęciu) - tylko dla systemu STM 30° - dla systemu STM i DTM
Jako elementy sygnalizacyjne w tablicach synoptycznych STM i DTM stosowane są diody elektroluminescencyjne. Ze względu na skuteczność wizualizacji z reguły używane są diody o podwyższonej jasności świecenia. Stosujemy różne kształty i rozmiary diod LED zależnie od wymagań sygnalizacji w różnych kolorach, np.: czerwony, zielony, żółty, niebieski, jedno i wielobarwne. Na życzenie klienta diody LED wyposażane są w rezystory ograniczające prąd, diody separacyjne lub inne układy dopasowujące w zależności od stosowanego sterownika. W ramach mozaiki diody mogą być wyprowadzone na listwy zaciskowe, płytki drukowane z zaciskami lub zakończone końcówkami odpowiednimi dla danego sterownika.
W tablicach synoptycznych produkcji ZPAS możliwe jest zamontowanie mierników, wskaźników, wyświetlaczy, przełączników, sterowników itp., lecz ze względu na różnorodność stosowanych przez zamawiających aparatów, ich zabudowa w tablicach każdorazowo traktowana jest indywidualnie. Ponieważ większość aparatów przystosowana jest do montażu na cienkich elewacjach wykonanych z blachy, niektóre aparaty wymagają wykonania specjalnych obejm mocujących lub wsporników podpierających (szczególnie w przypadkach, gdy ciężar aparatu może spowodować zniekształcenie elewacji).

W przypadku gdy gabaryt aparatu nie pasuje do wielokrotności modułu tablicy, dysponujemy elementami pośredniczącymi, dzięki którym możliwe jest wykonanie specjalnej ramki „wpasowującej” aparat w moduł tablicy. Sterowniki i przełączniki montowane są najczęściej poprzez płytki pośredniczące pokryte od czoła fakturą identyczną z elewacją tablicy. Szczegóły dotyczące sposobu zabudowy poszczególnych aparatów każdorazowo uzgadniane są z zamawiającym.
Uwaga: Kolor tła tablicy jest dowolny, jednak ze względu na sprawdzone już zalety ergonomiczne polecamy kolory:

szbit
szbit

Kasetki sygnalizacyjne typu KSD przeznaczone są do sygnalizacji stanu obiektów. Montowane są w korpusach mozaiki; kapturki kasetek zlicowane są z powierzchnią elewacji tablic STM oraz pulpitów sterowniczych. Zestawy kasetek obudowane ramką aluminiową mogą być montowane również w płaszczyznach blaszanych, drewnopodobnych lub innych (np. w szafach, blatach i nadstawkach pulpitów).

Uwaga: Kasetki KSD można stosować tylko w tablicach systemu STM o rastrze 25 x 25 mm.

DANE TECHNICZNE

  • napięcie sterowania: 12-230 V AC DC
  • pobór prądu: ok. 80 mA
  • barwy podświetlania: czerwona, zielona, żółta, biała, niebieska
  • wymiary: 50,3 x 25,15 mm
  • wyprowadzenia:
    złącze szufladowe,
    listwa zaciskowa lub inne wg odrębnych uzgodnień

BUDOWA

Kasetka składa się z trzech podstawowych elementów: korpusów, płytki z diodami oraz kapturka (mleczno- białego). Na powierzchni kapturka naniesiony jest metodą sitodruku lub grawerki dowolny napis, znak lub symbol. Może być zastosowany kapturek przezroczysty, pod którym umieszcza się napis wykonany na folii matowej lub kalce technicznej. Kasetki wykonywane są w wersji pojedyńczej, lub w zestawach wielopolowych w dowolnej konfiguracji.szbit

PRZYKŁADOWE REALIZACJE TABLIC

szbit

szbit
Kaseta sygnalizacji do zabudowy w pulpicie sterowniczym
szbit

szbit
Monitoring warunków klimatycznych w serwerowni, bazujący na systemie ZPAS Control Oversee. System archiwizuje dane poprzez sieć LAN, powiadamia o stanach alarmowych komunikatami SMS oraz pozwala na wizualizację obiektu na monitorze komputera i tablicy synoptycznej.
szbit
Sterowanie i monitoring pracy obiektu przemysłowego
szbit
Tablica w ramce aluminiowej umieszczona w maskownicy do zabudowy w ramie obrotowej szafy sterowniczej dla stacji energetycznej. Na tablicy umieszczono fragment schematu energetycznego z przyciskami podświetlanymi, wskaźnikami elektromagnetycznymi oraz modulami LED z wyprowadzeniami na listwy zacisków.