Biuro techniczno-handlowe w Warszawie
Nordkapp Business Park
ul. Annopol 22
Warszawa

Patryk Jaworek

Mirosław Daszkowski

Jarosław Łostowski

Paweł Wójcik

T. +48 667 992 156
e-mail: patryk.jaworek@zpas.pl

T. +48 667 665 093
e-mail: miroslaw.daszkowski@zpas.pl

T. +48 661 402 301
e-mail: jaroslaw.lostowski@zpas.pl

T. +48 607 872 130
e-mail: pawel.wojcik@zpas.pl

ZPAS Ltd
2 Falcon Gate, Shire Park,
Welwyn Garden City
AL7 1TW, United Kingdom

Paweł Kaczmarski

T. +48 661 926 144
e-mail: sales@zpasgroup.co.uk

ZPAS Group GmbH
Torgauer Straße 231-233
04347 Leipzig,
Deutschland

Dominik Rudy

T. +49 341 271 0229, +49 151 2212 8505
e-mail: dominik.rudy@zpasgroup.de