Zapraszamy do rejestracji konta w naszej strefie projektanta, jest to miejsce dzięki któremu będziesz mógł/a między innymi:

- pobierać rysunki techniczne i modele 3D
- pobierać makra Eplan szaf sterowniczych i automatyki, pulpitów i szafek
- otrzymywać zaproszenia na szkolenia i konferencje ZPAS
- uczestniczyć w webinariach
- brać udział w eventach branżowych
- otrzymywać szybkie wyceny projektów
- Korzystać z doradztwa technicznego
- będziesz informowany o nowościach ZPAS i wiele więcej

Aby otrzymać dostęp, wystarczy zarejestrować konto podając kilka podstawowych danych. Niezwłocznie będziesz mógł się zalogować. Zapoznaj się również z regulaminem strefy oraz RODO.
  

Regulamin strefy projektanta

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH W STREFIE PROJEKTANTA

ZPAS S.A. z siedzibą w Przygórzu 209, 57-431 Wolibórz, NIP: 885 000 3265 (dalej ZPAS S.A.)

STREFA PROJEKTANTA

ZPAS S.A. utrzymuje i prowadzi dla Klientów „Strefę Projektanta”, czyli serwis internetowy, gdzie Klienci po zarejestrowaniu konta mają możliwość otrzymują dostęp do materiałów technicznych, marketingowych i handlowych ZPAS. Ponadto, droga mailową będą informowani o nowościach i zmianach na ich koncie w Strefie Projektanta.

REJESTRACJA W STREFIE PROJEKTANTA

Rejestracja w „Strefie Projektanta” jest niezbędna, aby skorzystać z możliwości oferowanych przez Strefę Projektanta. Bez wypełnienia formularza rejestracji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych z celu realizacji usługi i zaakceptowania Regulaminu Strefy Projektanta, korzystanie z serwisu nie będzie możliwe.

Każda rejestracja w „Strefie Projektanta” jest potwierdzana (aktywowana) automatycznie. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, jeśli wprowadzone w formularzu rejestracyjnym dane nie należą do osoby wypełniającej formularz. W zarejestrowaniu konta, użytkownik może poprawić lub skorygować swoje dane.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STREFY PROJEKTANTA

Wypełnienie formularza rejestracji.

Poprawna weryfikacja tożsamości i praw osoby rejestrującej się przez pracownika firmy ZPAS, w przypadku, gdy istnieją przesłanki, że wprowadzone dane są nieprawdziwe lub nie należą do osoby wypełniającej formularz.

Osoba ma zawsze prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu „Strefa Projektanta”. W celu usunięcia konta wraz z wprowadzonymi do formularza rejestracji danych, prosimy o mail na adres: twoje-konto@zpas.biz

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze „Strefy Projektanta” należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.

Korzystanie ze „Strefy Projektanta” może być uzależnione od akceptacji cookies (ciasteczka muszą być włączone, ponieważ są niezbędne do logowania).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZPAS nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu „Strefy Projektanta” nie leżące po stronie ZPAS lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ZPAS posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów zamieszczonych w „Strefie Projektanta”. Jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody ZPAS.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób korzystających ze „Strefy Projektanta” będą przetwarzane przez ZPAS w celu świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych jest ZPAS. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym „Strefa Projektanta” znajdują się w części "RODO" zamieszczonej na https://zpasgroup.pl/content/36-strefa-projektanta

RODO i ochrona danych osobowych

Mając na względzie obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy co następuje.

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest ZPAS S.A. z siedzibą w Przygórzu 209, posiadająca numer NIP: 8850003265 oraz numer REGON: 890017623, wpisana do KRS pod numerem: 0000083974, zwana dalej: „Administratorem”.

II Dane kontaktowe w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować drogą pisemną pod adresem wskazanym powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dpo@zpas.pl

III Cel przetwarzania danych osobowych w Strefie projektanta ZPAS

Informujemy, iż przetwarzamy jedynie niezbędne dane takie jak: Imię i nazwisko, adres e-mail. Do powyższych celów przetwarzane są również dane rejestrowe firm (tj. nazwa firmy oraz numer NIP). Powyższe dane przetwarzamy w celu wykonania dla Ciebie usługi, a podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi (rejestracji konta w Strefie projektanta ZPAS). Twój adres mailowy będziemy przetwarzać w celu wysyłania Ci  informacji dotyczących: zmiany hasła i danych w Twoim koncie, pojawienia się nowych treści w Twoim koncie, odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz całkowicie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych skutkiem czego będzie usunięcie z naszych zasobów Twoich danych (trwałe usunięcie konta). Oświadczenie o cofnięciu zgody możesz złożyć poprzez kontakt z nami w formie pisemnej lub drogą elektroniczną pod adresem a-mail: konto-zpas@zpas.biz

IV Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

V Twoje prawa. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz możliwość:

1) żądania od Administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2) żądania od Administratora usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w związku z wyżej wymienionym celem;

3) żądania od Administratora aktualizacji danych;

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

6) przeniesienia danych do innych podmiotów;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

VI Bezpieczeństwo danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarza były bezpieczne i nie zostały udostępnione w sposób niepowołany osobom trzecim; nie uległy: zniszczeniu, przypadkową utratą, zmianie, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanym dostępem i wykorzystywaniem. Administrator dysponuje nowoczesnymi zabezpieczeniami chroniącymi systemy komputerowe, na których dane osobowe są przetwarzane oraz stale monitoruje aktywność wewnętrznej sieci w celu wykrycia ewentualnych luk, czy niezgodności z procedurami.