Przedmiot zlecenia obejmował wykonanie wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które były niezbędne dla oddania obiektu, a w szczególności:

ARCHITEKTURA
Prace wyburzeniowe, postawienie nowych w technologii lekkiej zabudowy GK o właściwościach akustycznych oraz ścianek przeszklonych, montaż nowych drzwi, wykonanie nowych posadzek i sufitów, dostawa mebli i stanowisk dyspozytorskich.

INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji klimatyzacji, instalacji skroplin i kanalizacji sanitarnej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne wraz z instalacją niezbędnych urządzeń, instalacja oświetleniowa, instalacja zasilająca gniazda wtyczkowe 230V – zasilanie podstawowe, instalacja zasilająca gniazda wtyczkowe 230V – zasilanie gwarantowane, instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji, rozdzielnice elektryczne.

INSTALACJE TELETECHNICZNE
System okablowania strukturalnego wraz z instalacją niezbędnych urządzeń, instalację KVM, instalację wizualizacji wielkoformatowej, instalację telefoniczną, instalację SSP, instalację SKD, instalację telewizji przemysłowej, instalację telewizji kablowej, instalację radiowęzła, instalację „rozgłoszeniową”, instalację radiotelefonu.