Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Opracowanie i wdrożenie Systemu Dystrybucji Towarów i Informacji celem uzyskania znacząco ulepszonych produktów w firmie ZPAS S.A.

Nazwa Beneficjenta

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Tytuł projektu

"Opracowanie i wdrożenie Systemu Dystrybucji Towarów i Informacji celem uzyskania znacząco ulepszonych produktów w firmie ZPAS S.A.” nr RPDS.01.02.01-02-0001/15-00

Cel projektu

rozwój aktywności badawczo-rozwojowej firmy ZPAS S.A.

Planowane efekty

uzyskanie znacząco ulepszonych produktów, co przyczyni się do podniesienia innowacyjności prowadzonej działalności firmy ZPAS S.A.

Wartość Projektu

3 467 894,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 340 653,20 PLN