ZPAS S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Opracowanie i budowa przyjaznych środowisku teleinformatycznych szaf zewnętrznych z adaptacyjnym systemem grzewczo-chłodniczym, opartym na powietrznej pompie ciepła.

Nazwa Beneficjenta

ZPAS S.A.

Tytuł projektu

"Opracowanie i budowa przyjaznych środowisku teleinformatycznych szaf zewnętrznych z adaptacyjnym systemem grzewczo-chłodniczym, opartym na powietrznej pompie ciepła."
Nr RPDS.01.02.01-02-0036/20-00

Cel projektu

Podniesienie innowacyjności w segmencie produktów z grupy infrastruktury teleinformatycznej.

Okres realizacji

Maj 2021 - kwiecień 2023

Wartość Projektu

2 237 140,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 301 301,00 PLN

ZPAS S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Opracowanie i wdrożenie Systemu Dystrybucji Towarów i Informacji celem uzyskania znacząco ulepszonych produktów w firmie ZPAS S.A.

Nazwa Beneficjenta

ZPAS S.A.

Tytuł projektu

"Opracowanie i wdrożenie Systemu Dystrybucji Towarów i Informacji celem uzyskania znacząco ulepszonych produktów w firmie ZPAS S.A.”
Nr RPDS.01.02.01-02-0001/15-00

Cel projektu

Rozwój aktywności badawczo-rozwojowej firmy ZPAS S.A.

Planowane efekty

Uzyskanie znacząco ulepszonych produktów, co przyczyni się do podniesienia innowacyjności prowadzonej działalności firmy ZPAS S.A.

Wartość Projektu

3 467 894,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 340 653,20 PLN