Kolejny już raz ZPAS S.A. otrzymał tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w kategorii eksporter. Pierwszego czerwca 2022 roku podczas uroczystej Gali nagrodę odebrał dyrektor oddziału Warszawa Patryk Jaworek.

Celem konkursu „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Organizowany jest przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Konkurs „Ambasador Polskiej Gospodarki" jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:
wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.