30-31 maja 2022 w Warszawie odbyła się VII edycja Sustainable Economy Summit organizowana przez Executive Club (https://executiveclub.pl/).
Projekt miał na celu podkreślenie znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców w promowanie i wdrażanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Konferencja skierowana była do firm wdrażających i realizujących cele zrównoważonego rozwoju z wielu sektorów gospodarki.
Dwa dni obfitowały w liczne spotkania biznesowe, umożliwiły wymianę doświadczeń i poszukanie możliwości współpracy.
Dyskusje panelowe skupione były wokół tematów:
- firma zaangażowana społecznie
- neutralność klimatyczna w biznesie
- zielone finansowanie
- zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności
- gospodarka obiegu zamkniętego
- efektywność energetyczna
- zrównoważone budownictwo

ZPAS jako firma realizująca ideę zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu została partnerem tego wydarzenia. Reprezentował nas Mariusz Gaik z Działu Pozyskiwania Projektów Inwestycyjnych.