17 listopada uroczyście zainaugurowaliśmy projekt badawczy „Badanie wpływu hybrydowego magazynowania energii elektrycznej na uelastycznienie sieci dystrybucyjnej”.
Spośród zaproszonych gości byli m.in. prezes Tauron Nowe Technologie, burmistrz Nowej Rudy oraz przedstawiciele zakładów przemysłowych z całej Polski. Projekt rozpoczął się 2 lata temu. W założeniach od początku miał być niezależnym systemem, który będzie reagował na wszystkie zakłócenia generowane przez zewnętrzną sieć zasilającą (brak zasilania, skoki napięć oraz zmienne warunki atmosferyczne wpływające na spadek produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej). Decyzją zarządu ZPAS projekt zlokalizowano w zakładzie przy ul. Piłsudskiego, który powinien w 100% wykorzystać energię słoneczną do autokonsumpcji poprzez możliwość magazynowania nadwyżek energii w czasie.


Pierwszym etapem było opracowanie koncepcji, dobranie odpowiedniego sprzętu oraz wykonanie projektów. Oprócz bezpieczeństwa energetycznego ważną rolę odgrywały również parametry ekonomiczne. Zgodnie z wyliczeniami zakładamy zwrot z inwestycji w ciągu 8 lat. Mając jednak świadomość rosnących cen stawek za kWh, można spokojnie liczyć na skrócenie tego okresu. Kolejny raz potrzebna była decyzja zarządu, że od projektu przechodzimy do realizacji. Wykonanie inwestycji było możliwe, ponieważ zaangażowali się w nią pracownicy wielu działów. Patronat nad realizacją objęły działy techniczne PTI, PT oraz BiR (Badania i Rozwój), ale ich działania wspierały również dwa działy produkcyjne z Górniczej i Piłsudskiego, zaopatrzenie, oraz DMR, który przygotował materiały promocyjne, jednocześnie koordynując działania PR z Tauron Nowe Technologie. Ważny jest efekt. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która z sukcesem uruchomiła całość systemu EMS (System zarządzania energią) i BMS (System zarządzania ogniwami baterii) – rozwiązanie hybrydowe zasila jedną z naszych fabryk z 3 niezależnych źródeł w jednym czasie. Zaprojektowany układ jest na tyle elastyczny, że potrafi w czasie rzeczywistym dobrać optymalne źródło zasilania lub korzystać ze wszystkich trzech jednocześnie.


Finalnie instalacja PV będzie przeniesiona wiosną 2023 roku z miejsca badawczego do docelowego. Do tego czasu powinniśmy mieć ostateczne potwierdzenie założeń badawczych postawionych w trakcie realizacji z projektu. Magazyny energii zapewniają niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej, stabilizują wahania mocy w sieci, umożliwiają elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i zwiększają możliwości przyłączania źródeł odnawialnych. Stanowią tańszą i szybszą w realizacji alternatywę dla modernizacji lub rozbudowy sieci elektroenergetycznych – tak o naszym rozwiązaniu wypowiada się Artur Wnęk, dyrektor sprzedaży i marketingu ZPAS.