Rosnące wymagania klientów oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymuszają nieustanny rozwój technologiczny oraz ciągłą poprawę jakości produkowanych wyrobów. ZPAS wdrożył i certyfikował pod nadzorem SLV-GSI System Nadzoru Procesów Spawalniczych odpowiadający założeniom normy EN ISO 3834-2:2005.

Dzięki wprowadzonej normie spawalniczej EN ISO 3834-2 i wykwalikowanemu personelowi spełniającego wymagania normy EN ISO 14732 firma ZPAS SA:

  • Zapewnia bardzo wysoką jakość spawanych detali
  • Potwierdza zdolności spawalnicze i produkcyjne oraz kompetencje spawalnicze
  • Zwiększa zaufanie klientów, prowadzące do zmniejszenia liczby audytów zewnętrznych
  • Zapewnia zgodność z wieloma powstającymi normami europejskimi i międzynarodowymi, które odwołują się do normy EN ISO 3834
  • Zwiększa pewność terminów realizacji zamówienia