Zysk wyrażamy w wartościach na każdy kolejny rok. Każdy z pracowników ma wpływ na poziom osiągniętych wyników poprzez realizację pozostałych zapisanych celów oraz celów reprezentowanego działu. Wartość sprzedaży i zysku kaskadujemy do komórek organizacyjnych. Poszczególne cele dla osoby lub działu są tworzone tak, aby ich realizacja wspierała cel strategiczny.