Wyraża konieczność wdrażania filozofii lean oraz procesowego podejścia do ciągłego rozwoju i rozwiązywania problemów.
To również konieczność wdrażania usprawnień, które wpłyną na poprawę procesów w firmie bez konieczności zwiększania zatrudnienia.