W strategii podkreślamy, że zadowolenie pracowników ma polegać na:

  • Zapewnieniu satysfakcjonującej płacy zgodnej z umiejętnościami, wykształceniem oraz zajmowanym stanowiskiem.
  • Umożliwieniu rozwoju zawodowego oraz awansów (pionowych i poziomych) poprzez szkolenia i kursy.
  • Zmniejszaniu poziomu fluktuacji pracowników.
  • Poprawie poziomu BHP i docelowo osiągnięcie tzw. „zero wypadków”.


Zadowolenie pracowników osiągniemy zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej. Wysokie zarobki połączone z przejrzystą polityką kadrową, możliwością rozwoju, dbaniem o warunki pracy i warunki zdrowotne.