Praca zespołowa, to wdrożenie w życie klasycznej zasady synergii. Polega na zaangażowaniu w zgłaszanie i wspólnym rozwiązywaniu problemów.
Każdy członek zespołu jest ważny. Tworzymy atmosferę otwartości w mówieniu o problemach i ich rozwiązywaniu, wiemy, że cele osiągane są wspólnie!