Nieobwinianie realizowane jest poprzez wdrażanie narzędzi pozwalających na odnajdywaniu rozwiązań zamiast szukania winnych.
Najważniejsze jest znalezienie rzeczywistej przyczyny błędu, pomyłki, zaniedbania, zamiast koncentrowania się na pierwszej pozornie oczywistej przyczynie, a w konsekwencji skipienie się na uniknięciu powtórzenia błędu w przyszłości.
Umiejętność znajdywania przyczyn błędów oraz wprowadzania środków zaradczych w celu uniknięcia tych błędów w przyszłości charakteryzuje dojrzałe organizacje.