W znaczeniu ogólnym to przestrzeganie reguł społecznych względem współpracowników, klientów i dostawców. Najistotniejsze w tej wartości jest rzetelne przedstawianie
danych zarówno klientom wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
Manipulowanie danymi powoduje możliwość podejmowania błędnych decyzji. Dlatego uczciwie przekazane informacje dają możliwość podjęcia słusznych decyzji.