Doroczna Nagroda Starosty Róża Kłodzka 2022. Tegoroczna XV edycja, tej prestiżowej nagrody, odbyła się w kłodzkim I Liceum. Ogólnokształcącym, w Auli Arnoszta z Pardubic.
Na spotkanie przybyli nominowani do Nagrody Starosty oraz zaproszeni goście.
Kapituła konkursu wyłoniła firmy, instytucje, gminy oraz osoby, spośród nadesłanych zgłoszeń.
Nagroda Starosty Kłodzkiego „Róża Kłodzka” ma na celu docenienie osób lub działań, które w sposób niezwykle szczególny i ważny, przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu.

Osobowością Powiatu został Piotr Baranowski, prezes ZPAS S.A.
Poza świetnymi wynikami firmy, wzrastającą liczbą zatrudnionych pracowników oraz promocją regionu w kraju i na świecie spółka czynnie wspiera lokalne inicjatywy społeczno-gospodarcze. Firma wspiera lokalne szkolnictwo, obejmując klasy patronackie w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie oraz Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. Poza oświatą spółka reprezentowana przez Piotra Baranowskiego sponsoruje działalność kulturalną w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie oraz sportową w klubie sportowym Piast. Wspomaga również finansowo wypoczynek dla dzieci niepełnosprawnych i znacząco uczestniczy w życiu noworudzkich gmin.

Fot. Bartosz Wojciechowski