14 czerwca 2022 roku, podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku, odbyła się gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2022”. Jest to nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą.

Firma ZPAS otrzymała statuetkę za wdrożenie systemów magazynowania energii elektrycznej dla uelastycznienia sieci przesyłowej.