Przed nami IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2021. Szczyt odbędzie się w Gdańsku w dniach 21-22 czerwca 2021 r. w Muzeum II Wojny Światowej. Tematem przewodnim spotkania będzie: ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2021 jest zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE.

ZPAS S.A. został partnerem głównym OSE 2021