Układy samoczynnego załączania rezerwy

Jesteś tutaj: Start Oferta produktowa Szafy sterownicze, rozdzielnice elektryczne, obudowy przemysłowe Układy samoczynnego załączania rezerwy

Układy samoczynnego załączania rezerwy

SZR

   
 
Opis Specyfikacja Configurator Akcesoria Powiązane produkty
PRODUCT MANAGER
Monika Flig Gaweł monika.flig@zpas.pl +48 74 872 0687 +48 605 622 244
Marcin Sajdak marcin.sajdak@zpas.pl +48 74 872 0686 +48 607 872 811


UKŁADY SAMOCZYNNEGO ZAŁACZANIA REZERWY

Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy (SZR) stosuje się w celu zwiększenia pewności zasilania ważnych odbiorów. Zadaniem ich jest wykrycie nadmiernego obniżenia się lub zaniku napięcia na zasilaniu podstawowym i przełączenie na zasilanie rezerwowe. Rozróżnia się układy SZR z rezerwą jawną oraz układy z rezerwą ukrytą. W układach SZR z rezerwą jawną po wykryciu uszkodzenia zasilania podstawowego włączony zostaje wyłącznik zasilania rezerwowego, a w układach z rezerwą ukrytą wyłącznik sprzęgła.

Ze względu na czas działania SZR rozróżnia się:

  • - urządzenia powolnego SZR o czasie działania dostatecznie długim (powyżej 0,4 s) dla wytłumienia napięcia szczątkowego wybiegających silników,
  • - urządzenia szybkiego SZR o czasie działania na tyle krótkim (poniżej 0,25 s), aby wektory napięć sieciowego i szczątkowego nie zdążyły się jeszcze za bardzo rozejść.

Rozróżnia się skrócony cykl SZR, gdy pobudzenie następuje od otwarcia wyłącznika zasilania podstawowego, i pełny cykl SZR, gdy pobudzenie następuje od zaniku napięcia na zasilaniu podstawowym. Urządzenia SZR są instalowane najczęściej w sieciach potrzeb własnych elektrowni zawodowych i przemysłowych, w rozdzielniach przemysłowych, zasilających ważne odbiory, oraz w rozdzielniach sieci elektroenergetycznych.

 

NASZE POZYCJE

Sterownikowe układy SZR

Proponujemy Państwu również układy SZR oparte o sterowniki. Wykorzystujemy sterowniki większości firm występujących na naszym rynku. Wizualizacja stanu układu SZR realizowana jest na panelach sterowniczych, panelach mozaikowych i panelach wyklejanych na drzwiach rozdzielnicy. W wersji sterownikowej układ SZR może realizować dowolny typ SZR i dowolny scenariusz przełączeń. Ingerencja w stan układu SZR może odbywać się poprzez łączniki umieszczone na drzwiach rozdzielnicy, jak również poprzez panel sterowniczy dotykowy.

Przykład sterownikowego układu SZR z panelem dotykowym, mozaikowym i wyklejanym


Układy SZR oparte o dedykowane panele sterownicze

Proponujemy również Państwu precyzyjne układy SZR oparte o dedykowane panele sterownicze dla konkretnych przypadków sieć-sieć, sieć-agregat itp. Panele te przeznaczone są dla obiektów, gdzie niezawodność zasilania ma zasadnicze znaczenie. Są to panele o dużej dokładności pomiaru i dużej niezawodności działania.

Układ SZR dla wielu dopływów, oparty o panele sterownicze firmy Energotest-Energopomiar,
wykonany dla stacji energetycznej Wielopole Układ SZR dla wielu dopływów, oparty o panele sterownicze firmy Energotest-Energopomiar,
wykonany dla stacji energetycznej Wielopole


Przekaźnikowe układy SZR

Proponujemy Państwu powolne przekaźnikowe układy SZR w wersji sieć–sieć w konfiguracji rezerwy jawnej lub ukrytej oraz sieć–agregat dla rezerwy jawnej. Nasz układ SZR może sterować zarówno stycznikami jak i wyłącznikami wyposażonymi w napędy silnikowe i może być dostarczany z nimi lub bez nich.

Zabudowa układu przewidziana jest w dwóch wariantach rozwiązań:

  • - na płycie montażowej (np. w szafce SWN produkcji ZPAS lub w dowolnej rozdzielnicy zawierającej odpowiednią ilość miejsca na płycie),
  • - na ramie 19" przy użyciu panelu typu PS-3U produkcji ZPAS.

Układy posiadają sygnalizację obecności napięcia w poszczególnych liniach zasilających oraz sygnalizację bieżącej linii zasilającej odbiory. Przełączanie zasilania z sieci podstawowej na rezerwową oraz z powrotem na podstawową następuje po upływie nastawionej zwłoki czasowej. Zwłoka jest nastawiana niezależnie dla przełączania na sieć rezerwową oraz powrotnego. Inicjatorem przełączenia na sieć rezerwową lub zasilanie z agregatu jest zanik napięcia w sieci podstawowej lub asymetria napięć w co najmniej jednej z faz sieci podstawowej. Dla układu sieć-agregat przewidziany jest również zasilacz bezprzerwowy UPS, mający za zadanie zasilanie aparatów sterujących układem SZR w momencie zaniku napięcia w podstawowej sieci zasilającej (w wersji zabudowy w panelu PS-3U zasilacz nie jest zabudowywany wewnątrz panelu).

Układ przekaźnikowy SZR zamontowany w szafie


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3732


Page ID: 3732