Szafy kablowe FS


Szafy kablowe

Szafa kablowa FS

Więcej widoków

Szafa kablowa FS
   
 
Opis Specyfikacja Configurator Akcesoria Powiązane produkty
PRODUCT MANAGER
Monika Flig Gaweł monika.flig@zpas.pl +48 74 872 0687 +48 605 622 244
Marcin Sajdak marcin.sajdak@zpas.pl +48 74 872 0686 +48 607 872 811


SZAFY KABLOWE FS

Szafy kablowe wykonywane są na bazie obudów aluminiowych, przeznaczonych do zastosowania w warunkach zewnętrznych. Instalowana w nich aparatura elektryczna służy do zasilania i sterowania napędów łączników stacji energetycznych WN i SN oraz do tranzytu danych z obwodów pomiarowych. W oferowanym standardzie szafy kablowej cokół wyposażony jest w gródź przeciwpożarową. Dodatkowo istnieje możliwość doposażenia szafy w specjalny fundament betonowy.

Szafa została wyposażona w instalację elektryczną podstawową, służącą do:

 • zasilania obwodów szafy i tranzytu tego zasilania do kolejnych szaf;
 • utrzymania zadanych warunków klimatycznych w szafie, sprzyjających prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych;
 • oświetlenia szafy;
 • zasilania gniazd serwisowych zewnętrznych jedno i trzyfazowych;
 • zabudowy aparatury, zgodnie z życzeniem zamawiającego, a określanej w dokumentacji dotyczącej konkretnego obiektu.

Instalacja podstawowa szafy kablowej jest wykonana zgodnie z założeniami typowych projektów dla szaf kablowych stacji energetycznych WN oraz SN i występuje w wersji z sekcjonowaniem obwodów okrężnych lub bez sekcjonowania.

Podstawowe obwody elektryczne szafy zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi z zabezpieczeniem nadprądowym. Do ogrzewania szafy użyto dwóch ogrzewaczy o mocy 400 W każdy, sterowanych za pomocą termostatu o zakresie regulacji od 0 do 60 °C.
Sterowanie ogrzewaniem odbywa się automatycznie z wykorzystaniem termostatu lub ręcznie za pomocą łącznika w panelu sterującym. Oprawy oświetleniowe 40 W, montowane po 1 szt. z każdej strony szafy, załączane sę przez łączniki krańcowe drzwiowe lub ręcznie za pomocą łącznika w panelu sterującym. Instalacja elektryczna podstawowa przeznaczona jest do systemu pracy sieci TN-C-S. Szafa kablowa spełnia wymagania normy EN 60439-1.

 

DANE ZNAMIONOWE

Oznaczenie fabryczne szafy SZDs-355
Napięcie znamionowe pierwotne 400/230 V
Prąd znamionowy ciągły instalacji własnej szafy 25 A
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji 500 V
Stopień ochrony IP 54 / IP 55


WARUNKI PRACY

Warunki środowiskowe wg IEC 364-3
Temperatura otoczenia -25 ÷ +40 °C AA3-AA4
Warunki klimatyczne (temperatura i wilgotność) temp. od -25 do +48 °C wilg. względna od 5 do 100% AB3-AB4
Wysokość nad poziomem morza < 2000 m AC1
Obecność wody rozbryzgi wody AD4
Obecność obcych ciał stałych lekkie zapylenie AE4
Obecność substancji powodujących korozję lub zanieczyszczenia atmosferyczna AF2
Udary średnie AG2
Wibracje średnie AH2
Obecność flory i/lub pleśni brak AK1
Obecność fauny brak AL1
Oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące:
 • harmoniczne
 • napięcia sygnalizacyjne
 • zmiany amplitudy napięcia
 • asymetria napięcia
 • zmiany częstotliwości w sieci
 • indukowane napięcia o niskiej częstotliwości
 • promieniowanie pól magnetycznych
 • pola elektryczne


 • poziom normalny
 • poziom średni
 • poziom normalny
 • poziom normalny
 • poziom normalny
 • niesklasyfikowane

 • poziom wysoki
 • poziom wysoki


 • AM-1-2
 • AM-2-2
 • AM-3-2
 • AM-4
 • AM-5
 • AM-6

 • AM-8-2
 • AM-9-3
Promieniowanie słoneczne średnie AN2
Wstrząsy sejsmiczne pomijalne AP1
Wyładowania atmosferyczne działanie pośrednie AQ2
Wiatr silny AS3


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3729


Page ID: 3729