Rozdzielnica przodkowa czteroodpływowa typu RP4O

Jesteś tutaj: Start Oferta produktowa Rozdzielnica przodkowa czteroodpływowa typu RP4O

Rozdzielnica przodkowa czteroodpływowa typu RP4O

Rozdzielnica przodkowa czteroodpływowa typu RP4O

Więcej widoków

   
 
Opis Specyfikacja Configurator Akcesoria Powiązane produkty
PRODUCT MANAGER
Marcin Sajdak marcin.sajdak@zpas.pl +48 74 872 0686 +48 607 872 811


ROZDZIELNICA PRZODKOWA CZTEROODPŁYWOWA TYPU RP4O

Rozdzielnica przodkowa czteroodpływowa typu RP4O jest przeznaczona do stosowania w zakładach górniczych, w wyrobiskach o stopniu ochrony „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz na powierzchni.
RP4O zasilana jest z kopalnianej sieci 3-fazowej o napięciu znamionowym 3x500V, 50Hz z izolowanym punktem neutralnym transformatora z systemem uziemiających przewodów ochronnych „SUPO”.
Głównym przeznaczeniem RP4O jest zasilanie i sterowanie pracą silników elektrycznych maszyn i urządzeń pracujących w podziemnych wyrobiskach.
Rozdzielnica przeznaczona jest do instalowania w poniższych warunkach środowiskowych:
- temperatura otoczenia 0÷40 °C,
- wilgotność względna do 93 % ±2 % w temperaturze do +40 °C,
- stopień agresywności korozyjnej C wg PN-71/H-04651,
- dopuszczalne wartości napięcia zasilającego 0,85-1,2 UN,
- narażenie na zalanie wodą kapiącą z góry i strugami wody ze wszystkich stron,
- położenie w czasie pracy pionowe z odchyleniami do 30° od pionu.


Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1
  "Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne";
 • PN-EN 60529:2003
  "Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)";
 • PN-G 50001:2002
  "Ochrona pracy w górnictwie -- Wyposażenie elektryczne maszyn górniczych -- Wymagania ogólne"
 • PN-G 50003
  "Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania"
 • PN-G 42042:1998
  "Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej -- Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe - Wymagania i zasady doboru"
 • Posiada Certyfikat Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Konstrukcja rozdzielnicy
Rozdzielnicę RP4O wykonano w szafce sterowniczej firmy ZPAS o wymiarach 900x800x300. Całość zapewnia ochronę przed dotykiem części znajdujących się pod napięciem oraz dostępem ciał stałych i wody o IP 54. Aparaty montowane są na ocynkowanej płycie montażowej w dwóch oddzielnych komorach. Aparaturatura kontrolno sterownicza dostępna jest po otwarciu drzwi rozdzielnicy natomiast elementy pozostające po otwarciu drzwi pod napięciem zostały zabudowane w komorze toru przelotowego.
Obudowę wyposażono w płaskowniki do zamocowania dodatkowej osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci klatki lub ramy, rozdzielnica w standardzie wyposażona jest w stopki. W górnej części obudowa została wyposażona w zawiesia zamknięte oraz zawiesia otwarte umożliwiające montaż urządzenia na łańcuchach do elementów konstrukcyjnych znajdujących się na ociosie lub stropie wyrobiska. Obudowa została wyposażona w uchwyty pozwalające na wygodny ręczny transport urządzeń w chodnikach wyrobiska.
Rozdzielnica została wyposażona w zewnętrzne zaciski uziemiające ze śrubami M8 pozwalające na połączenie z systemem SUPO oraz mechaniczną blokadę uniemożliwiającą otwarcie drzwi przy załączonym rozłączniku głównym. Drzwi posiadają wziernik służący do obserwacji stanu styków rozłącznika izolacyjnego (widoczna przerwa izolacyjna).

Wyposażenie elektryczne:
- Przedział dopływowy przelotowy osłonięty metalową osłoną o stopniu ochrony IP 30 przystosowany do podłączenia czterożyłowych przewodów oponowych o przekroju żył do 120 mm2. Osłona zaopatrzona jest w zamek przystosowany do otwierania specjalnym kluczem.
- Rozłącznik izolacyjny, z widoczną przerwą stykową, z którego zasilane są odpływy. Rozłącznik w pozycji 0 WYŁĄCZ zapewnia podwójną bezpieczną przerwę izolacyjną w każdym torze prądowym natomiast w pozycji II UZIEMIONY łączy wszystkie odpływy do szyny PE realizując funkcje uziemnika.
- Cztery odpływy 500 V AC służące do zasilenia urządzeń oddziału górniczego:
   - odpływy 1 i 4 o prądzie ciągłym 40 A wyposażone w bezpieczniki, styczniki, wyzwalacze termiczne i zaciski listwowe do podłączenia przewodów,
   - odpływy 2 i 3 o prądzie ciągłym 115 A wyposażone w bezpieczniki, styczniki, wyzwalacze termiczne i gniazda CEE 125.
Wszystkie odpływy wyposażone są w zabezpieczenia od obniżenia rezystancji izolacji i kontroli ciągłości obwodu ochronnego. Dla odpływów listwowych przewidziano możliwość pracy dla odbiorników podłączonych przewodami 4–żyłowymi – bez kontroli ciągłości żyły PE.
Każdy z odpływów może być sterowany lokalnie przyciskami na drzwiach rozdzielnicy. Na drzwiach rozdzielnicy znajdują się również diodowe lampki sygnalizacyjne stanów pracy.

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe 3x500VAC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Typ sieci zasilającej IT, SUPO
Napięcie sterownicze 24VAC
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 315 A
Prąd udarowy 1s (ICW) 9 kA
Ilość odpływów 4
Prąd znamionowy odpływu gniazdowego 115 A
Prąd znamionowy odpływu listwowego 40 A
Stopień ochrony IP 54
Wymiary obudowy (bez ramy i wypustów gniazd) 800x900x300
Kolor RAL 7035
Masa ~ 90 kg
Rezystancja wyłączenia przekaźnika upływowo–blokującego K–16 25kΩ ± 20%
Rezystancja wyłączenia przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia K–20 80Ω–20%


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3791


Page ID: 3791