ZPAS potrójnie nagrodzony

W środę 8 maja w Warszawie otrzymaliśmy tytuł Firma Dobrze Widziana. Jest to nagroda przyznawana przez Business Centre Club za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialnego biznesu. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W piątek 10 maja w Zamku Książ w Wałbrzychu podczas uroczystej Gali XXI Finału Plebiscytu Gospodarczego Muflony 2018 zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii Firma Odpowiedzialnego Biznesu. Aktywna obecność w przestrzeni społecznej to bardzo ważna część strategii firmy. Dzięki niej możemy pomóc w realizacji ważnych lokalnych celów.

Z kolei w sobotę 11 maja w Sali Rektorskiej Politechniki Wrocławskiej odbyła się Dolnośląska Gala Energetyki zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Gala była częścią uroczystości obchodów 100-lecia powstania SEP. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jana Zawilaka wyróżniła firmy i instytucje, które mogą pochwalić się sukcesami w branży elektrycznej i energetycznej. ZPAS został zwycięzcą w kategorii Produkcja.


Laureaci konkursu Firma Dobrze Widziana.

Nagroda Firma Dobrze Widziana dla ZPAS S.A.

 


Laureaci Muflonów 2018.

Muflon 2018 wraz z Dyplomem dla ZPAS S.A.


Statuetka Dolnośląskiej Gali Energetyki SEP, zwycięzca w kategorii PRODUKCJA.


Gala Dolnośląska Stowarzyszenia Elektryków Polskich.