Ciekawa realizacja dla Tauron Dystrybucja S.A.

ZPAS-NET Sp. z o.o. w grudniu 2013 roku na zlecenie firmy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opole, zakończył realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń I i II piętra budynku B – Opole, ul. Prudnicka 6a dla potrzeb ODR-u” (wartość brutto – 2 674 020,00 zł).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektów wykonawczych, wykonawstwo robót, dostawa materiałów i sprzętów oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (protokoły badań, prób i sprawdzeń). Do zakresu prac i dostaw należały:

1) Wykonanie projektów wykonawczych dla branż:
- architektura
- instalacje wod-kan., wentylacyjna i klimatyzacyjna
- instalacje elektryczne
- instalacje okablowania strukturalnego
- instalacje teletechniczne (p.poż., kontrola dostępu, SSWiN,)
2) Wykonanie i wyposażenie pomieszczenia nastawni oraz pomieszczeń socjalnych
- przebudowanie ścian i zmiana lokalizacji drzwi
- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie nowej elewacji ścian
- dostawa i montaż paneli ściennych
- dostawa i montaż sufitów podwieszanych
- dostawa i montaż mebli (biurowych, kuchennych, wypoczynkowych)
- dostawa i montaż instalacji sanitarnej
3) Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kontroli dostępu
4) Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji P.Poż.
5) Dostawa, montaż i uruchomienie elementów łączności trankingowej
6) Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji antenowej telewizji satelitarnej
7) Dostawa oraz montaż oświetlenia wraz ze sterowaniem
8) Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji
9) Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wentylacji mechanicznej
10) Dostawa oraz montaż pulpitów dyspozytorskich wraz z wyposażeniem elektrycznym i teletechnicznym
11) Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem
l2) Dostawa sprzętu aktywnego Cisco
13) Dostawa, montaż certyfikowanego okablowania strukturalnego kat.6 FTP – 252 punktów
14) Dostawa, montaż i uruchomienie okablowania światłowodowego
15) Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji zasilania gwarantowanego
- UPS 30 kVA – 2 szt
- Agregat prądotwórczy 110 kVA
- Rozdzielnia

16) Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic nN
17) Dostawa, montaż i uruchomianie elementów systemu monitoringu infrastruktury technicznej ODR
18) Dostawa, montaż i uruchomienie dedykowanej instalacji napięcia gwarantowanego 230V dla sieci komputerowej
19) Dostawa, montaż i uruchomienie dedykowanej instalacji telefonicznej
20) Wykonanie instalacji dla systemu rejestracji rozmów telefonicznych

W ramach zadania wykonane zostały wszelkie niezbędne testy i badania.

realizacja-zpas-net-tauron dscn1055 dscn1036
dscn1034 dscn1017 dscn1005
dscn1001 dscn0995 dscn0986
dscn1074 dscn1073 dscn1059
dscn1047 dscn1025 dscn1030 dscn1068