Rozwiązania dla stacji ładowania e-car

Produkujemy niezbędne wyposażenie dla stacji ładowania samochodów elektrycznych i aktywnie rozwijamy elektromobilność w Polsce i Europie.
Zgodnie z rządowym programem rozwoju elektromobilności w 2020 roku w Polsce powinno być ponad 6 tysięcy standardowych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Ponadto, do tego czasu przy autostradach i drogach ekspresowych ma powstać co najmniej 400 ładowarek szybkich, które pozwolą na doładowanie baterii w ciągu 15-30 minut do poziomu pozwalającego przejechać odcinek około 120 km.
Jedną z firm, które aktywnie uczestniczą w rozwoju elektromobilności jest ZPAS. Produkujemy i oferujemy dla stacji szybkiego ładowania ważne elementy infrastruktury elektrycznej takie jak obudowy zewnętrze wraz z wyposażeniem elektrycznym i przyłączami.