Układy samoczynnego załączania rezerwy

Jesteś tutaj: Start Oferta produktowa Szafy sterownicze, rozdzielnice elektryczne, obudowy przemysłowe Układy samoczynnego załączania rezerwy

Układy samoczynnego załączania rezerwy

SZR

   
 
Opis Specyfikacja Configurator Poznaj ZPAS Akcesoria Powiązane produkty
PRODUCT MANAGER
Monika Flig Gaweł monika.flig@zpas.pl +48 74 872 0687 +48 605 622 244
Marcin Sajdak marcin.sajdak@zpas.pl +48 74 872 0686 +48 607 872 811


UKŁADY SAMOCZYNNEGO ZAŁACZANIA REZERWY

Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy (SZR) stosuje się w celu zwiększenia pewności zasilania ważnych odbiorów. Zadaniem ich jest wykrycie nadmiernego obniżenia się lub zaniku napięcia na zasilaniu podstawowym i przełączenie na zasilanie rezerwowe. Rozróżnia się układy SZR z rezerwą jawną oraz układy z rezerwą ukrytą. W układach SZR z rezerwą jawną po wykryciu uszkodzenia zasilania podstawowego włączony zostaje wyłącznik zasilania rezerwowego, a w układach z rezerwą ukrytą wyłącznik sprzęgła.

Ze względu na czas działania SZR rozróżnia się:

  • - urządzenia powolnego SZR o czasie działania dostatecznie długim (powyżej 0,4 s) dla wytłumienia napięcia szczątkowego wybiegających silników,
  • - urządzenia szybkiego SZR o czasie działania na tyle krótkim (poniżej 0,25 s), aby wektory napięć sieciowego i szczątkowego nie zdążyły się jeszcze za bardzo rozejść.

Rozróżnia się skrócony cykl SZR, gdy pobudzenie następuje od otwarcia wyłącznika zasilania podstawowego, i pełny cykl SZR, gdy pobudzenie następuje od zaniku napięcia na zasilaniu podstawowym. Urządzenia SZR są instalowane najczęściej w sieciach potrzeb własnych elektrowni zawodowych i przemysłowych, w rozdzielniach przemysłowych, zasilających ważne odbiory, oraz w rozdzielniach sieci elektroenergetycznych.

 

NASZE POZYCJE

Sterownikowe układy SZR

Proponujemy Państwu również układy SZR oparte o sterowniki. Wykorzystujemy sterowniki większości firm występujących na naszym rynku. Wizualizacja stanu układu SZR realizowana jest na panelach sterowniczych, panelach mozaikowych i panelach wyklejanych na drzwiach rozdzielnicy. W wersji sterownikowej układ SZR może realizować dowolny typ SZR i dowolny scenariusz przełączeń. Ingerencja w stan układu SZR może odbywać się poprzez łączniki umieszczone na drzwiach rozdzielnicy, jak również poprzez panel sterowniczy dotykowy.

Przykład sterownikowego układu SZR z panelem dotykowym, mozaikowym i wyklejanym


Układy SZR oparte o dedykowane panele sterownicze

Proponujemy również Państwu precyzyjne układy SZR oparte o dedykowane panele sterownicze dla konkretnych przypadków sieć-sieć, sieć-agregat itp. Panele te przeznaczone są dla obiektów, gdzie niezawodność zasilania ma zasadnicze znaczenie. Są to panele o dużej dokładności pomiaru i dużej niezawodności działania.

Układ SZR dla wielu dopływów, oparty o panele sterownicze firmy Energotest-Energopomiar,
wykonany dla stacji energetycznej Wielopole Układ SZR dla wielu dopływów, oparty o panele sterownicze firmy Energotest-Energopomiar,
wykonany dla stacji energetycznej Wielopole


Przekaźnikowe układy SZR

Proponujemy Państwu powolne przekaźnikowe układy SZR w wersji sieć–sieć w konfiguracji rezerwy jawnej lub ukrytej oraz sieć–agregat dla rezerwy jawnej. Nasz układ SZR może sterować zarówno stycznikami jak i wyłącznikami wyposażonymi w napędy silnikowe i może być dostarczany z nimi lub bez nich.

Zabudowa układu przewidziana jest w dwóch wariantach rozwiązań:

  • - na płycie montażowej (np. w szafce SWN produkcji ZPAS lub w dowolnej rozdzielnicy zawierającej odpowiednią ilość miejsca na płycie),
  • - na ramie 19" przy użyciu panelu typu PS-3U produkcji ZPAS.

Układy posiadają sygnalizację obecności napięcia w poszczególnych liniach zasilających oraz sygnalizację bieżącej linii zasilającej odbiory. Przełączanie zasilania z sieci podstawowej na rezerwową oraz z powrotem na podstawową następuje po upływie nastawionej zwłoki czasowej. Zwłoka jest nastawiana niezależnie dla przełączania na sieć rezerwową oraz powrotnego. Inicjatorem przełączenia na sieć rezerwową lub zasilanie z agregatu jest zanik napięcia w sieci podstawowej lub asymetria napięć w co najmniej jednej z faz sieci podstawowej. Dla układu sieć-agregat przewidziany jest również zasilacz bezprzerwowy UPS, mający za zadanie zasilanie aparatów sterujących układem SZR w momencie zaniku napięcia w podstawowej sieci zasilającej (w wersji zabudowy w panelu PS-3U zasilacz nie jest zabudowywany wewnątrz panelu).

Układ przekaźnikowy SZR zamontowany w szafie


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3732
Page ID: 3732