System gaszenia serwerowni oparty o FM200


System gaszenia serwerowni oparty o FM200

System gaszenia oparty o FM200

Więcej widoków

FM200
      
 
Opis Specyfikacja Configurator Poznaj ZPAS Akcesoria Powiązane produkty

Proponujemy kompleksowe rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla małych i dużych serwerowni, począwszy od zaprojektowania instalacji gaszenia pod względem doboru i optymalizacji względem chronionego obszaru, poprzez dostawę oraz kompletny montaż urządzeń służących do detekcji oraz gaszenia pożarów, aż po serwis i opiekę nad instalacją przeciwpożarową.

System gaszenia oparty o FM200

Instalacja gaszenia na gaz FM200 jest decydującą dla bezpieczeństwa pożarowego chronionego pomieszczenia i powinna by użytkowana oraz utrzymana zgodnie z przepisami techniczno‑budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodne z przekazaną dokumentacja.

Części składowe systemu gaszenia

  1. Centralka czujników dymu
  2. Butle z gazem FM200
  3. Dysze gaszące
  4. Czujniki pożaru
  5. System wysysania dymu
  6. Mechanizm ręcznego wyłączania gaszenia
  7. Mechanizm ręcznego uruchamiania systemu gaszenia

Gaz FM200 przechowywany jest w butlach ze specjalnym zaworem szybkootwierającym. Typoszereg dostępnych butli o pojemności od 5 do 180 litrów pozwala dostosować wymaganą ilość gazu w najmniejszej z możliwych butli. Butle można łączyć w zestawy połączone kolektorem zbiorczym gazu. Butle mocuje się obejmami do ściany lub innej trwałej konstrukcji.

Skutki uboczne wyzwolenia gazu

Podczas wyzwalania gazu FM200 występują następujące zjawiska:

  • Podmuch- wyzwolenie kilkudziesięciu kilogramów gazu w czasie mniejszym niż 10 sek. Powoduje powstanie silnych prądów powietrza zdolnych przesuwać luźne elementy wyposażenia biura.
  • Hałas- wyzwolenie gazu jest przyczyną hałasu o dość dużym natężeniu, niepowodującym jednak uszkodzenia słuchu.
  • Zamglenie- w chwili wyzwolenia gazu nastąpi zamglenie w pobliżu dysz, które ograniczy widoczność i zniknie chwilę po całkowitym wypuszczeniu gazu.


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3721
Page ID: 3721