System modułowy - Wyposażenie dodatkowe szaf SZE2 - Obudowy energetyczne i automatyki - Oferta produktowa


System modułowy

Zobacz rozdział w katalogu

 
System modułowy ZPAS służy do projektowania rozdzielnic na bazie szaf energetycznych SZE2. Aparatura modułowa instalowana jest na specjalnie do tego przystosowanej konstrukcji.

Elementy podstawowe:
1. Belki nośne II
2. Belka montażowa UNI
3. Komplet elementów mocujących
4. Szyna montażowa TS 35
5. Kątowniki mocujące
6. Maskownice modułowe 150
7. Zaślepki modułowe 150, 100, 50
8. Maskownice pionowe i poziome

Rozdzielnice wykonywane na bazie tego rozwiązania posiadają stopień ochrony przed dotykiem do części pod napięciem IP 30. Szafy SZE2 po zamknięciu mają IP 54.

Każda rozdzielnica, która jest wykonana na bazie szaf SZE2, dzieli się umownie na moduły wysokości pola (MWP). Jeden moduł wysokości pola ma wysokość 1 MWP = 150 mm.

Rozdzielnice z układem szynowym z reguły mają wyodrębnione trzy strefy montażowe:
- strefa układu szyn zbiorczych (wysokość 3 MWP),
- strefa montażu aparatów (wysokość 8 MWP - dla szaf   o wysokości 2000 mm),
- strefa wprowadzenia kabli (wysokość 1 MWP + 100 mm).

Przy takiej budowie rozdzielnic do szaf o wysokości 2000 mm i szerokości 600 mm można zamontować aparaturę modułową w liczbie 288 modułów (18 mm), w szafach o szerokości 800 mm - 432 moduły, a w szafach o szerokości 1000 i 1200 mm - 576 modułów.
Ustaw kierunek malejący

Ustaw kierunek malejący