Rozdzielnice RS-T


Rozdzielnice RS-T

Rozdzielnice RS-T

Więcej widoków

   
 
Opis Specyfikacja Configurator Akcesoria Powiązane produkty
PRODUCT MANAGER
Marcin Sajdak marcin.sajdak@zpas.pl +48 74 872 0686 +48 607 872 811


Rozdzielnice niskiego napięcia typu RS-T, przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych nN. Ich przeznaczenie to stacje transformatorowe , zakłady przemysłowe oraz każdy inny obiekt przy zastosowaniach wewnętrznych.

Warunki środowiskowe pracy
Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i jest przystosowana do instalowania w poniższych warunkach środowiskowych:
- w pomieszczeniach zamkniętych nie zawierających pyłów oraz gazów chemicznych czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnych od pyłów przewodzących prąd elektryczny.

Zgodność z normami
Rozdzielnica typu RS-T spełnia wymagania poniższych norm:
- PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne
- PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
Posiada atest Instytutu Elektrotechniki.

Konstrukcja rozdzielnicy Obudowa rozdzielnicy składa się z elementów giętych z blachy alucynkowej nitowanych ze sobą, co zapewnia ekwipotencjalizację. Rozdzielnica konfigurowana jest niezależnych członów (zasilającego, odpływowego, pomiarowego itp.) co pozwala w prosty sposób rozbudowywać istniejące i projektować nowe zestawy. Rozdzielnice RS-T przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach. Mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce betonowej obiektu. Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione dokładnie poziomo i przymocowane za pomocą 4 śrub M8.
Przy ustawianiu rozdzielni należy zachować odpowiednie odstępy między rozdzielnią a innymi elementami pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przyłącza zewnętrzne wykonane są jako:
- kablowe od dołu do pola zasilającego i pól odbiorczych
z kanału kablowego,
- szynowe lub kablowe od góry do pola zasilającego.

Wyposażenie elektryczne:
- w członie zasilającym można zastosować następujące aparaty:
     - rozłącznik LA5/D 1250 A – standartowo,
     - lub inne po uzgodnieniu z producentem,
- w polach odpływowych można zastosować następujące aparaty:
     - ARS 2-6-V 400A. - standardowo,
     - lub inne po uzgodnieniu z producentem.
- dodatkowo rozdzielnica może być wyposażona:
     - pomiar kontrolny prądu i napięcia,
     - układ półpośredni pomiaru energii,
     - połączenia szynowe wykonane są z płaskowników miedzianych o przekroju dostosowanym do prądów znamionowych.

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe 690 V
Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50 Hz / 3
Napięcie probiercze udarowe piorunowe 8 kV (1,2/50 µs)
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 1250 A
Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych 400 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 32 kA
Stopień ochrony IP 20
Wykonanie Wewnętrzne


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3792


Page ID: 3792