Rozdzielnice RS-T niskiego napięcia


Rozdzielnice RS-T niskiego napięcia

Rozdzielnice RS-T niskiego napięcia

Więcej widoków

   

Rozdzielnice niskiego napięcia typu „RS-T”, przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych nN. Ich przeznaczenie to stacje transformatorowe , zakłady przemysłowe oraz każdy inny obiekt przy zastosowaniach wewnętrznych.
 
Opis Specyfikacja Configurator Akcesoria Powiązane produkty Informacje techniczne Dodatkowe materiały
PRODUCT MANAGER
Monika Flig Gaweł monika.flig@zpas.net +48 74 872 0687 +48 605 622 244
Marcin Sajdak marcin.sajdak@zpas.net +48 74 872 0686 +48 607 872 811


ROZDZIELNICE RS-T NISKIEGO NAPIĘCIA

Zalety

 • małe gabaryty, zwarta budowa
 • możliwość pracy z sieciami kablowymi nN typu, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • podłączanie kabli bez zaprasowywania końcówek kablowych
 • wszystkie podłączenia kabli są wykonane w dolnej części rozdzielnicy
 • istnieje możliwość pomiaru prądu w obwodach odpływowych
 • możliwość bezpiecznej wymiany uszkodzonego rozłącznika bez konieczności wyłączania rozdzielnicy
 • możliwość dobudowy aparatu pod napięciem

Bezpieczeństwo obsługi

 • możliwość szybkiego wyłączenie całej rozdzielnicy spod napięcia pod pełnym obciążeniem dzięki zastosowaniu rozłącznika rozłączającego migowo z widoczną przerwą
 • możliwość wymiany bezpieczników w stanie bez napięciowym
 • możliwość założenia uziemiaczy na odpływach
 • blokada pomiędzy drzwiami, a rozłącznikiem głównym umożliwiająca otwarcie drzwi tylko przy wyłączonym rozłączniku


Warunki środowiskowe pracy

Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i jest przystosowana do instalowania w poniższych warunkach środowiskowych:
w pomieszczeniach zamkniętych nie zawierających pyłów oraz gazów chemicznych czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnych od pyłów przewodzących prąd elektryczny.

Zgodność z normami

Rozdzielnica typu "RS-T" spełnia wymagania poniższych norm:
 • PN-EN 61439-1
  "Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne"
 • PN-EN 60529
  "Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)"
 • Posiada atest Instytutu Elektrotechniki


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3792


PRODUCT MANAGER
Monika Flig Gaweł mf@zpas.net +48 74 872 0687 +48 605 622 244
Marcin Sajdak marcin.sajdak@zpas.net +48 74 872 0686 +48 607 872 811DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe 690 V
Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50 Hz / 3
Napięcie probiercze udarowe piorunowe 8 kV (1,2/50 µs)
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 1250 A
Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych 400 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 32 kA
Stopień ochrony IP 20
Wykonanie Wewnętrzne


Wielkość wkładek bezpiecznikowych i kabli rozdzielnicy NN typu RS-T
Grupa aparatu Zakresy prądowe wkładek Max przekrój kabla
GR. 2 63 - 400 A 240 mm2
300 mm2 - dla linki o przekroju sektorowym


Konstrukcja rozdzielnicy

Obudowa rozdzielnicy składa się z elementów giętych z blachy alucynkowej nitowanych ze sobą, co zapewnia ekwipotencjalizację. Rozdzielnica konfigurowana jest z niezależnych członów (zasilającego, odpływowego, pomiarowego itp..) co pozwala w prosty sposób rozbudowywać istniejące i projektować nowe zestawy.

Wyposażenie elektryczne

 • w członie zasilającym można zastosować następujące aparaty:
  -rozłącznik LA5/D 1250A – standardowo
  -lub inne po uzgodnieniu z producentem
 • w polach odpływowych można zastosować następujące aparaty:
  - ARS 2-6-V 400A. - standardowo
  - lub inne po uzgodnieniu z producentem
 • dodatkowo rozdzielnica może być wyposażona:
  - pomiar kontrolny prądu i napięcia
  - układ półpośredni pomiaru energii
 • połączenia szynowe wykonane są z płaskowników miedzianych o przekroju dostosowanym do prądów znamionowychUstawienie rozdzielnicy RS-T i montaż przyłączy

Rozdzielnice RS-T przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach. Mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce betonowej obiektu. Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione dokładnie poziomo i przymocowane za pomocą 4 śrub M8.
Przy ustawianiu rozdzielni należy zachować odpowiednie odstępy między rozdzielnią a innymi elementami pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przyłącza zewnętrzne wykonane są jako:
- kablowe od dołu do pola zasilającego i pól odbiorczych z kanału kablowego
- szynowe lub kablowe od góry do pola zasilającego

Page ID: 3792