Rozdzielnica systemu SZE3/3200 A


Rozdzielnica systemu SZE3/3200 A

Rozdzielnica systemu SZE3/3200 A

Więcej widoków

   

Rozdzielnice systemu SZE-3/3200A przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Mogą być stosowane jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub manewrowo – stycznikowe. Zapewniają użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort obsługi.
 
Opis Specyfikacja Configurator Akcesoria Powiązane produkty Informacje techniczne
PRODUCT MANAGER
Monika Flig Gaweł monika.flig@zpas.net +48 74 872 0687 +48 605 622 244
Marcin Sajdak marcin.sajdak@zpas.net +48 74 872 0686 +48 607 872 811


ROZDZIELNICA SYSTEMU SZE3/3200 A

Rozdzielnica 3200A typu SZE-3/3200A oparta jest na zestawie szaf typu SZE3 produkcji ZPAS o wysokości 2000mm, szerokości 800 i 1000mm oraz głębokości 600mm na cokole 100mm.
  Rozdzielnica może być konfigurowana z :
 • pola dopływowego
 • pola odpływowego wyłączników kompaktowych
 • pola odpływowego rozłączników listwowych pionowych
 • pola odpływowego rozłączników listwowych poziomych

Zalety

Rozdzielnice systemu SZE-3 przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Zapewniają użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort obsługi. Główne cechy rozdzielnic SZE-3 to modułowość, zwartość, dopasowanie konstrukcji szaf do zabudowanych aparatów pozwalająca na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności aparatów .

 • bezpieczna i łatwa obsługa
 • łatwość modyfikacji (przebudowy i rozbudowy), wymiany uszkodzonych aparatów, dająca możliwość przystosowania urządzenia do zmienionych potrzeb
 • przejrzysty podział przestrzenno – funkcjonalny
 • zwarta konstrukcja, umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni
 • wysoka niezawodność
 • technika członów wysuwnych zapewniająca wysoki poziom ochrony osób oraz szybką wymianę zestawów zasilających bez konieczności wyłączania z ruchu całej rozdzielnicy
 • łatwy serwis i konserwacja
 • możliwość zestawiania w szafie bloków funkcjonalnych wysuwnych, ruchomych (wtykowych) i stałych
 • możliwość zastosowania rozłączników z bezpiecznikami w postaci członów ruchomych w układzie poziomym
Przedstawione, najczęściej stosowane szafy i bloki funkcjonalne mogą być uzupełniane o inne rozwiązania stosownie do potrzeb klienta.
Rozdzielnice i sterownice wytwarzane w systemie SZE-3 są urządzeniami sprawdzonymi w pełnym zakresie badań typu i spełniają wymagania norm PN-EN 61439-1 i PN-EN 61439-2, a każdy egzemplarz wykonanej rozdzielnicy jest poddawany badaniom wyrobu.Konstrukcja

Skręcany szkielet szafy
Konstrukcja skręcana z profili zamkniętych, które zapewniają wysoką sztywność. Kształt profili zapewnia pełną symetrię szkieletu szafy, umożliwiając montaż drzwi oraz osłon na dowolnej płaszczyźnie bocznej. Każdy z profili posiada perforację w podziałce 25 mm na dwóch płaszczyznach, co pozwala na dowolną organizację zabudowy wewnętrznej.
zastosowany materiał daje podwyższoną odporność korozyjną oraz proste połączenie galwaniczne elementów nielakierowanych, które są mocowane bezpośrednio do szkieletu. Dzięki temu możemy uniknąć dodatkowych połączeń uziemiających. Perforacja dedykowana jest do wkrętów samoformujących M6 oraz do specjalnych nakrętek klatkowych M8. Porządek modularny otworowania w szkielecie szafy jest zgodny z normą EN 60917.

Drzwi
Wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo RAL 7035. Montowane do szkieletu na dowolnej płaszczyźnie, na czterech zawiasach o kącie otwarcia 150°. Dzięki symetrycznej budowie drzwi mogą być montowane jako prawe lub lewe. Ich standardowym wyposażeniem jest ramka usztywniająca z perforacją w module 25 mm.
Drzwi standardowo wyposażone są w zamek baskwilowy czteropunktowy. Szafy o szerokości 1000 i 1200 mm posiadają drzwi dwuskrzydłowe, szafy o szerokości 800 i 600 mm – drzwi jednoskrzydłowe. na życzenie można wykonać drzwi przeszklone i/lub z wentylacją.

Osłona tylna i boczna
Prosty i szybki montaż poprzez wkręty mocujące. z uwagi na symetrię szkieletu w przypadku szaf o takiej samej szerokości i głębokości mogą być stosowane zamiennie. Osłony tylna i boczne wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo w standardowym kolorze RAL 7035. Posiadają standardowo sworznie uziemiające M8.

Osłona górna
Zaślepka pełna blaszana, malowana proszkowo RAL 7035 z wylaną uszczelką.

Płyta dolna
Płyta otworowana wyposażona w 3 zaślepki przesuwne (te same co w szafie SZE2). zaślepki mocowane są przy pomocy specjalnych śrub wrzynających, zapewniających ciągłość połączeń wyrównawczych (uziemienie). Istnieje możliwość demontażu płyty dolnej wraz z zaślepkami, przez co uzyskujemy przepust kablowy praktycznie o gabarytach podstawy szafy.

Wszystkie konieczne elementy posiadają kołki M8, umożliwiające uziemienie ich do szkieletu szafy w dowolnym miejscu. Podział wewnętrzny szaf
  W szafie rozdzielnicy można wydzielić przedziały:
 • - aparatowy - zawierający wyposażenie bloków
 • - szynowy - przestrzeń w tylnej, lub górnej części szafy dla szyn zbiorczych
 • - przyłączowy - przestrzeń z prawej strony szafy, lub w części dolnej lub w części górnej, gdzie usytuowane są zaciski przyłączowe bloków funkcjonalnych oraz doprowadzone do nich kable siłowe, sterownicze, przyłącza mostów szynowych

Osłony zewnętrzne
Osłony zewnętrzne i drzwi są wykonane z blachy, malowane proszkowo standardowo w kolorze RAL 7035. Kąt otwarcia drzwi jest około 180o. Z tyłu szafa jest zamknięta osłoną płaską z blachy ocynkowanej. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania osłony malowanej lub wyposażenia szafy w drzwi malowane.Charakterystyka ogólna i parametry znamionowe
Typ rozdzielnicy 3200 A
Prąd znamionowy In 3200 A
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui 1000 V
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50 Hz 2200 V
Napięcie znam. udarowe wytrzymywane U imp 1,2/50 obwodu głównego 8000 V
Częstotliwość znamionowa fn 50 Hz
Prąd znam. krótkotrwały wytrzymywany Icw
szyn głównych
szyn dystrybucyjnych
szyny N i PE

100 kA, 1 s
100 kA, 1 s
60 kA, 1 s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany I pk
szyn głównych
szyn dystrybucyjnych
szyny N i PE

220 kA
220 kA
132 kA
Stopień ochrony IP31 – wyk. I, IP55 – wyk. II
Klasa izolacji I
Układ szyn L1, L2, L3, N, PE
System szyn fazowych głównych Górny
Typ sieci TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT
Wykonanie Do instalacji węwnętrznych
Do instalacji zewnętrznych
Wymiary obudowy W × S × G [mm]
- pole dopływowe
- pole odpływ. z rozłącz. listw. pion.
- pole odpływ. z rozłącz. listw. poziom.
- pole odpływ. z wyłączn. kompaktowymi

2100 × 800 × 600
2100 × 800 × 600
2100 × 1000 × 600
2100 × 1000 × 600


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3794DANE TECHNICZNE
Wysokość 2100 mm
Szerokość 800 mm /1000 mm
Głębokość 600 mm
Warunki eksploatacyjne normalne
Dolna granica temperatury otoczenia -5 °C
Średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godzin do 35 °C
Górna granica temperatury otoczenia +40°C
Wilgotność względna do 50 % (przy temp.40 °C)
Wysokość miejsca zainstalowania do 2000 m n.p.m.
Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od par, gazów, pyłów chemicznie aktywnych
Zgodność z normami PN-EN 61439-1
PN-EN 61439-2
PN-EN 60529
PN-EN-IEC 60947-2


DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe izolacji Ui:
- Obwodów głównych
- Obwodów pomocniczych

1000 V
do 500 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue do 690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 8 kV
Kategoria przepięciowa III / IV
Stopień zanieczyszczenia 3
Częstotliwość znamionowa fn 50 Hz, 60 Hz
Prąd znamionowy In:
- główne szyny zbiorcze
- szyny zbiorcze pionowe do zasilania bloków odbiorczych

do 3200 A
do 1600 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk:
- główne szyny zbiorcze
- szyny zbiorcze pionowe do zasilania bloków odbiorczych

do 220 kA
do 220 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw
- główne szyny zbiorcze
- szyny zbiorcze pionowe do zasilania bloków odbiorczych

do 220 kA
do 220 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw
- główne szyny zbiorcze
- szyny zbior. pion. do zas. bloków odbiorcz.

do 100 kA, 1 s
do 60 kA, 1 s
Odporność na działanie łuku wewnętrznego 100 kA / 0,3 s
Separacja wewnętrzna Forma 1 do 4
Stopień ochrony IP31 ÷ IP55

Page ID: 3794