Panel gaśniczy FRS-RACK


Panel gaśniczy FRS-RACK

Panel gaśniczy FRS-RACK

   
 
Opis Specyfikacja Configurator Poznaj ZPAS Akcesoria Powiązane produkty

Budowa:

Panel FRS-RACK skonstruowany jest jako jeden monolityczny panel 19" o wysokości 3 U, w skład którego wchodzą:

  • centrala sterowania gaszeniem i detekcji pożaru
  • dwie czujki optyczne dymu
  • kolektor zbiorczy
  • dwa zbiorniki zawierające po 1 kg gazu gaśniczego
  • elektro zawór
  • presostat
  • zasilacz 230 V AC / 24 V DC
  • dwa akumulatory 12 V
  • sygnalizator akustyczny
  • manometr

Działanie:

Jednostrefowy panel automatycznego gaszenia FRS-RACK przeznaczony jest do wykrywania pożaru oraz sterowania procesem gaszenia za pomocą elektrozaworu zamontowanego na kolektorze zbiorczym z podłączonymi zbiornikami zawierającymi środek gaszący FE-36 w postaci gazowej. Panel przeznaczony jest do zastosowania w szafach serwerowych typu RACK lub szafach automatyki o objętości nie większej niż 3 m3.

W panelu zamontowane są dwie czujki optyczne dymu, każda na innej linii detekcyjnej, które analizują przejrzystość powietrza i po wykryciu aerozoli typu dym wywołają odpowiednią procedurę.

Przy zadziałaniu jednej czujki zostanie uruchomiony sygnalizator akustyczny i zapali się czerwona dioda PREALARM przy jednej z linii detekcyjnych. Przy zadziałaniu drugiej czujki zostanie zapalona czerwona dioda alarm (zgaśnie PREALARM) i zostanie uruchomiony zegar odliczający czas do wyładowania środka gaśniczego FE-36. Po 30 sekundach zostanie otwarty elektrozawór kolektora, uwalniający gaz FE-36.

Przez cały czas użytkownik posiada kontrolę nad pracą panelu za pośrednictwem szeregu diod oraz manometru wskazującego ciśnienie na kolektorze. Dodatkowo ciśnienie kontrolowane jest poprzez presostat umieszczony na kolektorze. Spadek ciśnienia spowoduje zapalenie pomarańczowej diody.

Wszystkie obwody elektryczne czujek, elektrozaworu oraz presostatu są kontrolowane na kryterium ciągłości danego obwodu. Przerwanie obwodu wywoła zapalenie odpowiedniej diody, informującej o uszkodzeniu właściwego elementu.

Na wypadek zaniku zasilania podstawowego 230 V centrala jest wyposażona w akumulator 2 x 12 V.

Nazwa wyrobu Opakowanie Numer katalogowy
Panel gaśniczy FRS-RACK-2 Master z 2 kg środka gaśniczego FE-36 1 szt. T-SO-990-157
Panel gaśniczy FRS-RACK-2 Slave z 2 kg środka gaśniczego FE-36 1 szt. T-SO-990-158
Zestaw 2 butli do panelu gaśniczego o łącznej objętości 2 kg środka FE-36 wraz z kolektorem i zaworem 1 szt. T-SO-990-156


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3509
Page ID: 3509