ZPAS Access Control - system kontroli dostępu


ZPAS Access Control - system kontroli dostępu

ZPAS Access Control - system kontroli dostępu do pomieszczeń i szaf teleinformatycznych

   
 
Opis Specyfikacja Configurator Akcesoria Powiązane produkty
Podstawą systemu kontroli dostępu ZPAS Access Control jest sieć zbudowana z terminali dostępowych połączonych z elementami elektromechanicznymi (np. elektrozaczepami lub serwomechanizmami) oraz z centralkami buforującymi dane i stanowiskiem operatora systemu.
To, czym się wyróżnia system ZPAS AC od innych systemów ograniczających dostęp osób niepowołanych, jest jego budowa. Po pierwsze wynika to z zastosowanych terminali dostępowych, które mają w swojej pamięci bazę 120 użytkowników. Po drugie, każdy z elementów sieci kontroli komunikuje się po magistrali RS485 z centralkami buforującymi i operatorem. Po trzecie, system posiada zaawansowane, a za razem darmowe oprogramowanie, które pozwala administratorowi w łatwy sposób zarządzać nawet dużą liczbą użytkowników i obszarów chronionych.
Szczególnym zastosowaniem systemu jest ochrona szaf teleinformatycznych. Główne elementy takiego zabezpieczenia stanowi elektroniczna klamka ESH12 oraz terminal dostępowy. W najprostszej wersji kontrola może obejmować jedną szafę, chroniąc ją za pomocą autonomicznie pracującego terminala.
W zależności od wersji terminala otwarcie zainstalowanej w drzwiach szafy klamki następuje po wpisaniu odpowiedniego kodu lub zbliżeniu autoryzowanej karty. W przypadku zastosowania terminala PRK12 lub PRK12-BK istnieje możliwość rozbudowywania systemu i podłączenia zewnętrznego stanowiska komputerowego operatora.

Oferowane typy terminali dostępowych

PRK6 - zewnętrzny zamek cyfrowy z 55 kodami użytkowników, posiadający jedno wyjście przekaźnikowe oraz dwa wyjścia tranzystorowe.
PRK12 - rozbudowany zewnętrzny kontroler dostępu, wyposażony w klawiaturę i wbudowany czytnik kart lub breloków zbliżeniowych. Dodatkowo umożliwia sygnalizację stanów alarmowych, informowanie o wejściu pod przymusem oraz współpracę z sieciowym systemem kontroli dostępu. Ma możliwość zapamiętania do 120 użytkowników, wraz z harmonogramem czasu dostępu.
PRK12-BK - jest wersją terminala PRK12 bez klawiatury do wpisywania kodu PIN.

W sytuacji, gdy terminal PRK12 lub PRK12-BK pracuje w trybie sieciowym, jego funkcjonalność ulega znacznemu rozszerzeniu. Możliwe jest wtedy podzielenie użytkowników na grupy dostępu i przypisanie im odpowiednich harmonogramów czasowych. Można też zdefiniować specjalne harmonogramy czasowe, które będą sterowały trybem identyfikacji użytkownika oraz trybem drzwi (uzbrojone i rozbrojone).

Rozwiązania dostępu oferowane przez terminal dostępowy PRK 12
Rozwiązania dostępu oferowane przez terminal dostępowy PRK 12

Klamka elektroniczna ESH12

Dzięki wykorzystaniu w klamce mechanizmu silnikowego (zamiast elektrozaczepu) klamka nie generuje silnego pola magnetycznego, co nie wprowadza niepotrzebnego zagrożenia do wnętrza szafy. Jest to również rozwiązanie nie ulegające szybkiemu zużyciu. Bardzo istotną cechą zastosowanej klamki jest możliwość otwarcia jej kluczem, na przykład w przypadku awarii zasilania.
Sygnały stanu klamki są przesyłane za pośrednictwem terminala do operatora, dzięki czemu każde takie zdarzenie jest widoczne i nie może być przez niego niezauważone. Ponadto operator może rozróżnić poprawnie zamkniętą klamkę od niezamkniętej lub nawet od nieprawidłowo domkniętej.
Klamka elektroniczna ESH12
Rozwiązania dostępu oferowane przez terminal dostępowy PRK 12


Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3693
Długość 5,0 m


Page ID: 3693