Dotacje z UE

Jesteś tutaj: Strona główna Dotacje z UE

      Realizacja projektu dotowanego z budżetu Unii Europejskiej 

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Opracowanie i wdrożenie Systemu Dystrybucji Towarów i Informacji celem uzyskania znacząco ulepszonych produktów w firmie ZPAS S.A.


Nazwa Beneficjenta – Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
Tytuł projektu – „Opracowanie i wdrożenie Systemu Dystrybucji Towarów i Informacji celem uzyskania znacząco ulepszonych produktów w firmie ZPAS S.A.”
nr RPDS.01.02.01-02-0001/15-00
Cel projektu – rozwój aktywności badawczo-rozwojowej firmy ZPAS S.A.
Planowane efekty – uzyskanie znacząco ulepszonych produktów, co przyczyni się do podniesienia innowacyjności prowadzonej działalności firmy ZPAS S.A.
Wartość Projektu – 3 467 894,16 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 1 340 653,20 PLN